2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 5,9 % (N=18) 8,7 % (N=35) 15,0 % (N=48) 22,0 % (N=47) 40,4 % (N=54) 39,7 % (N=49) 69,1 % (N=19) 26,0 % (N=270)
Ženy 7,9 % (N=12) 14,2 % (N=51) 20,0 % (N=60) 29,8 % (N=34) 44,4 % (N=85) 62,1 % (N=68) 75,8 % (N=34) 37,8 % (N=344)
Celkem 6,6 % (N=30) 11,7 % (N=86) 17,7 % (N=108) 25,3 % (N=81) 42,8 % (N=139) 52,7 % (N=117) 73,3 % (N=53) 32,4 % (N=614)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)