2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 5,1 % (N=90) 29,1 % (N=26) 20,1 % (N=22) 37,4 % (N=42) 70,1 % (N=48) 55,5 % (N=44) 80,5 % (N=47) 34,7 % (N=319)
Nižší střední 13,3 % (N=53) 12,4 % (N=138) 22,5 % (N=306) 28,0 % (N=284) 49,8 % (N=430) 55,2 % (N=486) 79,4 % (N=201) 39,2 % (N=1898)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 5,2 % (N=89) 12,1 % (N=210) 14,0 % (N=308) 26,8 % (N=247) 39,6 % (N=250) 53,5 % (N=306) 70,3 % (N=165) 28,9 % (N=1575)
Vysokoškolské 5,4 % (N=26) 8,4 % (N=138) 15,6 % (N=142) 18,2 % (N=133) 28,8 % (N=144) 46,3 % (N=131) 70,3 % (N=84) 24,3 % (N=798)
Celkem 6,7 % (N=258) 12,1 % (N=512) 17,8 % (N=778) 26,5 % (N=706) 44,7 % (N=872) 53,5 % (N=967) 74,9 % (N=497) 32,6 % (N=4590)
Ženy Základní, vč. neukončeného 10,7 % (N=111) 18,0 % (N=41) 31,7 % (N=55) 55,4 % (N=70) 61,2 % (N=184) 64,0 % (N=294) 80,9 % (N=328) 54,6 % (N=1083)
Nižší střední 10,7 % (N=45) 15,6 % (N=130) 26,6 % (N=315) 30,5 % (N=348) 51,8 % (N=485) 62,8 % (N=477) 76,2 % (N=273) 43,4 % (N=2073)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 6,2 % (N=147) 12,1 % (N=300) 14,7 % (N=508) 27,1 % (N=459) 39,5 % (N=493) 51,6 % (N=576) 75,0 % (N=270) 30,7 % (N=2753)
Vysokoškolské 12,2 % (N=24) 10,8 % (N=277) 14,7 % (N=219) 16,6 % (N=171) 27,7 % (N=139) 50,4 % (N=128) 75,5 % (N=57) 20,8 % (N=1015)
Celkem 9,0 % (N=327) 12,6 % (N=748) 19,2 % (N=1097) 29,0 % (N=1048) 46,2 % (N=1301) 57,5 % (N=1475) 77,4 % (N=928) 36,4 % (N=6924)
Celkem Základní, vč. neukončeného 8,0 % (N=201) 22,6 % (N=67) 28,3 % (N=77) 48,5 % (N=112) 63,2 % (N=232) 62,8 % (N=338) 80,8 % (N=375) 49,2 % (N=1402)
Nižší střední 12,1 % (N=98) 14,0 % (N=268) 24,6 % (N=621) 29,4 % (N=632) 50,8 % (N=915) 58,9 % (N=963) 77,5 % (N=474) 41,4 % (N=3971)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 5,8 % (N=236) 12,1 % (N=510) 14,4 % (N=816) 27,0 % (N=706) 39,5 % (N=743) 52,2 % (N=882) 73,2 % (N=435) 30,0 % (N=4328)
Vysokoškolské 8,6 % (N=50) 10,0 % (N=415) 15,1 % (N=361) 17,3 % (N=304) 28,3 % (N=283) 48,3 % (N=259) 72,4 % (N=141) 22,3 % (N=1813)
Celkem 7,9 % (N=585) 12,4 % (N=1260) 18,6 % (N=1875) 27,9 % (N=1754) 45,6 % (N=2173) 55,9 % (N=2442) 76,5 % (N=1425) 34,8 % (N=11514)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)