2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 5,4 % (N=89) 23,6 % (N=27) 15,1 % (N=19) 45,1 % (N=32) 65,2 % (N=49) 57,2 % (N=41) 90,1 % (N=48) 36,4 % (N=305)
Nižší střední 16,7 % (N=69) 13,2 % (N=132) 18,0 % (N=305) 29,9 % (N=288) 48,7 % (N=468) 53,7 % (N=456) 76,8 % (N=181) 37,6 % (N=1899)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 2,6 % (N=115) 6,4 % (N=191) 10,3 % (N=299) 20,6 % (N=235) 43,8 % (N=246) 53,9 % (N=287) 71,3 % (N=149) 26,4 % (N=1522)
Vysokoškolské 0,0 % (N=18) 6,7 % (N=123) 16,0 % (N=144) 15,5 % (N=124) 26,6 % (N=131) 46,1 % (N=136) 70,2 % (N=86) 24,1 % (N=762)
Celkem 6,8 % (N=291) 9,5 % (N=473) 14,6 % (N=767) 24,8 % (N=679) 45,0 % (N=894) 52,7 % (N=920) 75,0 % (N=464) 31,3 % (N=4488)
Ženy Základní, vč. neukončeného 10,3 % (N=114) 33,4 % (N=30) 28,6 % (N=55) 54,6 % (N=64) 49,0 % (N=203) 63,7 % (N=290) 83,9 % (N=297) 53,4 % (N=1053)
Nižší střední 17,8 % (N=38) 16,3 % (N=113) 26,2 % (N=351) 37,0 % (N=333) 49,5 % (N=460) 61,3 % (N=444) 79,9 % (N=243) 43,9 % (N=1982)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 6,2 % (N=142) 15,4 % (N=298) 13,9 % (N=510) 28,8 % (N=414) 36,9 % (N=446) 53,5 % (N=514) 68,0 % (N=224) 29,8 % (N=2548)
Vysokoškolské 14,5 % (N=23) 10,7 % (N=250) 15,0 % (N=204) 13,0 % (N=152) 31,7 % (N=132) 54,4 % (N=129) 69,0 % (N=46) 21,1 % (N=936)
Celkem 9,7 % (N=317) 14,7 % (N=691) 18,8 % (N=1120) 31,3 % (N=963) 43,1 % (N=1241) 58,2 % (N=1377) 77,2 % (N=810) 36,2 % (N=6519)
Celkem Základní, vč. neukončeného 8,1 % (N=203) 28,8 % (N=57) 24,6 % (N=74) 51,3 % (N=96) 52,4 % (N=252) 62,8 % (N=331) 84,8 % (N=345) 48,9 % (N=1358)
Nižší střední 17,1 % (N=107) 14,6 % (N=245) 22,2 % (N=656) 33,8 % (N=621) 49,1 % (N=928) 57,4 % (N=900) 78,6 % (N=424) 40,7 % (N=3881)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 4,5 % (N=257) 11,8 % (N=489) 12,5 % (N=809) 25,8 % (N=649) 39,5 % (N=692) 53,6 % (N=801) 69,3 % (N=373) 28,5 % (N=4070)
Vysokoškolské 8,0 % (N=41) 9,3 % (N=373) 15,4 % (N=348) 14,2 % (N=276) 29,1 % (N=263) 50,1 % (N=265) 69,8 % (N=132) 22,4 % (N=1698)
Celkem 8,2 % (N=608) 12,5 % (N=1164) 17,0 % (N=1887) 28,6 % (N=1642) 43,9 % (N=2135) 56,0 % (N=2297) 76,4 % (N=1274) 34,1 % (N=11007)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)