2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 5,3 % (N=99) 9,1 % (N=30) 32,0 % (N=22) 42,4 % (N=30) 56,5 % (N=61) 56,1 % (N=51) 79,0 % (N=50) 32,6 % (N=343)
Nižší střední 13,1 % (N=61) 11,4 % (N=159) 19,4 % (N=328) 28,6 % (N=310) 42,9 % (N=532) 51,0 % (N=472) 70,3 % (N=197) 34,9 % (N=2059)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 5,1 % (N=107) 8,5 % (N=237) 9,0 % (N=280) 18,5 % (N=261) 40,7 % (N=248) 48,5 % (N=295) 63,2 % (N=144) 24,2 % (N=1572)
Vysokoškolské 0,0 % (N=15) 4,5 % (N=142) 16,9 % (N=138) 15,7 % (N=124) 29,9 % (N=145) 48,0 % (N=134) 58,5 % (N=83) 23,2 % (N=781)
Celkem 6,7 % (N=282) 8,3 % (N=568) 15,8 % (N=768) 23,3 % (N=725) 41,2 % (N=986) 50,1 % (N=952) 66,8 % (N=474) 29,1 % (N=4755)
Ženy Základní, vč. neukončeného 8,0 % (N=111) 19,7 % (N=33) 37,8 % (N=51) 55,6 % (N=78) 51,0 % (N=246) 58,6 % (N=302) 79,0 % (N=302) 51,9 % (N=1123)
Nižší střední 7,5 % (N=35) 15,2 % (N=142) 23,5 % (N=400) 35,5 % (N=340) 47,1 % (N=522) 56,9 % (N=465) 71,9 % (N=247) 40,1 % (N=2151)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 9,9 % (N=164) 9,6 % (N=324) 13,7 % (N=516) 22,1 % (N=432) 33,4 % (N=500) 50,1 % (N=485) 63,1 % (N=192) 25,7 % (N=2613)
Vysokoškolské 14,0 % (N=23) 8,8 % (N=248) 14,8 % (N=175) 20,1 % (N=145) 33,1 % (N=133) 37,8 % (N=113) 55,6 % (N=46) 19,7 % (N=883)
Celkem 9,3 % (N=333) 10,9 % (N=747) 18,7 % (N=1142) 29,5 % (N=995) 41,7 % (N=1401) 53,1 % (N=1365) 71,3 % (N=787) 33,4 % (N=6770)
Celkem Základní, vč. neukončeného 6,7 % (N=210) 14,7 % (N=63) 35,8 % (N=73) 52,3 % (N=108) 52,2 % (N=307) 58,2 % (N=353) 79,0 % (N=352) 46,6 % (N=1466)
Nižší střední 11,2 % (N=96) 13,1 % (N=301) 21,6 % (N=728) 32,1 % (N=650) 44,9 % (N=1054) 53,9 % (N=937) 71,2 % (N=444) 37,5 % (N=4210)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 8,0 % (N=271) 9,1 % (N=561) 12,0 % (N=796) 20,7 % (N=693) 36,0 % (N=748) 49,5 % (N=780) 63,1 % (N=336) 25,1 % (N=4185)
Vysokoškolské 7,7 % (N=38) 7,2 % (N=390) 15,7 % (N=313) 18,0 % (N=269) 31,4 % (N=278) 43,4 % (N=247) 57,5 % (N=129) 21,4 % (N=1664)
Celkem 8,0 % (N=615) 9,7 % (N=1315) 17,5 % (N=1910) 26,9 % (N=1720) 41,5 % (N=2387) 51,9 % (N=2317) 69,6 % (N=1261) 31,5 % (N=11525)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)