2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Vzdělání Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži Základní, vč. neukončeného 8,8 % (N = 105) 28,5 % (N = 21) 35,2 % (N = 28) 40,0 % (N = 35) 57,7 % (N = 67) 60,8 % (N = 59) 74,9 % (N = 55) 36,8 % (N = 370)
Nižší střední 8,5 % (N = 62) 9,6 % (N = 185) 17,8 % (N = 336) 29,6 % (N = 322) 45,5 % (N = 533) 51,8 % (N = 453) 67,8 % (N = 200) 34,5 % (N = 2091)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 3,3 % (N = 123) 10,8 % (N = 255) 10,7 % (N = 269) 18,6 % (N = 252) 29,6 % (N = 257) 43,6 % (N = 249) 70,2 % (N = 137) 22,3 % (N = 1542)
Vysokoškolské 0,0 % (N = 14) 7,5 % (N = 131) 15,6 % (N = 144) 18,1 % (N = 126) 27,7 % (N = 136) 46,0 % (N = 129) 55,9 % (N = 79) 23,1 % (N = 759)
Celkem 6,2 % (N = 304) 10,4 % (N = 592) 15,8 % (N = 777) 24,4 % (N = 735) 39,8 % (N = 993) 49,2 % (N = 890) 67,2 % (N = 471) 28,7 % (N = 4762)
Ženy Základní, vč. neukončeného 6,7 % (N = 118) 7,6 % (N = 40) 25,8 % (N = 47) 43,0 % (N = 84) 53,8 % (N = 270) 62,0 % (N = 320) 76,1 % (N = 314) 50,5 % (N = 1193)
Nižší střední 8,4 % (N = 31) 13,5 % (N = 163) 23,7 % (N = 406) 33,0 % (N = 355) 48,5 % (N = 560) 56,1 % (N = 434) 73,4 % (N = 246) 39,8 % (N = 2195)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 8,8 % (N = 176) 14,6 % (N = 353) 14,6 % (N = 507) 22,9 % (N = 428) 34,9 % (N = 513) 50,5 % (N = 449) 64,0 % (N = 188) 26,8 % (N = 2614)
Vysokoškolské 2,6 % (N = 25) 9,3 % (N = 225) 10,4 % (N = 161) 17,1 % (N = 165) 37,3 % (N = 114) 33,1 % (N = 106) 50,9 % (N = 42) 18,1 % (N = 838)
Celkem 7,7 % (N = 350) 12,5 % (N = 781) 17,9 % (N = 1121) 27,3 % (N = 1032) 43,8 % (N = 1457) 53,5 % (N = 1309) 70,8 % (N = 790) 33,5 % (N = 6840)
Celkem Základní, vč. neukončeného 7,8 % (N = 223) 15,5 % (N = 61) 29,5 % (N = 75) 42,1 % (N = 119) 54,6 % (N = 337) 61,8 % (N = 379) 75,9 % (N = 369) 46,8 % (N = 1563)
Nižší střední 8,5 % (N = 93) 11,3 % (N = 348) 21,0 % (N = 742) 31,3 % (N = 677) 47,0 % (N = 1093) 53,9 % (N = 887) 71,0 % (N = 446) 37,1 % (N = 4286)
Úplné střední, vyšší odborné, nástavbové 6,6 % (N = 299) 13,0 % (N = 608) 13,2 % (N = 776) 21,2 % (N = 680) 33,1 % (N = 770) 48,1 % (N = 698) 66,6 % (N = 325) 25,1 % (N = 4156)
Vysokoškolské 1,7 % (N = 39) 8,6 % (N = 356) 13,0 % (N = 305) 17,6 % (N = 291) 32,1 % (N = 250) 40,0 % (N = 235) 54,1 % (N = 121) 20,4 % (N = 1597)
Celkem 7,0 % (N = 654) 11,5 % (N = 1373) 17,0 % (N = 1898) 26,1 % (N = 1767) 42,2 % (N = 2450) 51,8 % (N = 2199) 69,5 % (N = 1261) 31,5 % (N = 11602)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)