2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

Absolutně
Kraj neudáno 1.–12. týden 13.–22. týden 23. týden a více celkem
Hl.m.Praha 1 563 9 037 3 625 170 14 395
Středočeský 1 902 9 576 2 645 154 14 277
Jihočeský 82 4 303 1 839 86 6 310
Plzeňský 448 3 387 1 902 98 5 835
Karlovarský 144 1 791 721 76 2 732
Ústecký 887 4 144 2 706 227 7 964
Liberecký 112 3 529 775 81 4 497
Královéhradecký 335 3 368 1 701 69 5 473
Pardubický 143 4 105 925 41 5 214
Vysočina 243 3 323 1 490 42 5 098
Jihomoravský 2 981 6 728 2 455 86 12 250
Olomoucký 82 4 948 1 238 84 6 352
Zlínský 100 4 903 638 46 5 687
Moravskoslezský 205 9 012 2 106 211 11 534
Česká republika 9 227 72 154 24 766 1 471 107 618
Podíl (v %)
Kraj neudáno 1.–12. týden 13.–22. týden 23. týden a více celkem
Hl.m.Praha 10,9 % 62,8 % 25,2 % 1,2 % 100,0 %
Středočeský 13,3 % 67,1 % 18,5 % 1,1 % 100,0 %
Jihočeský 1,3 % 68,2 % 29,1 % 1,4 % 100,0 %
Plzeňský 7,7 % 58,0 % 32,6 % 1,7 % 100,0 %
Karlovarský 5,3 % 65,6 % 26,4 % 2,8 % 100,0 %
Ústecký 11,1 % 52,0 % 34,0 % 2,9 % 100,0 %
Liberecký 2,5 % 78,5 % 17,2 % 1,8 % 100,0 %
Královéhradecký 6,1 % 61,5 % 31,1 % 1,3 % 100,0 %
Pardubický 2,7 % 78,7 % 17,7 % 0,8 % 100,0 %
Vysočina 4,8 % 65,2 % 29,2 % 0,8 % 100,0 %
Jihomoravský 24,3 % 54,9 % 20,0 % 0,7 % 100,0 %
Olomoucký 1,3 % 77,9 % 19,5 % 1,3 % 100,0 %
Zlínský 1,8 % 86,2 % 11,2 % 0,8 % 100,0 %
Moravskoslezský 1,8 % 78,1 % 18,3 % 1,8 % 100,0 %
Česká republika 8,6 % 67,0 % 23,0 % 1,4 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)