2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění
Druh léčby DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
0-14 let 15-19 let 20 let a více
jen dietou 0 0 0 75 157 2 907
PAD - deriváty sulfonylmočoviny 23 11 3 504 157 079 1 780
PAD - metformin 28 13 6 741 487 371 4 375
PAD - glinidy 0 2 1 077 21 358 512
PAD - glitazony 0 0 429 22 760 238
PAD - akarbóza 0 0 169 4 883 156
PAD - inhibitory DPP-IV 0 0 826 106 118 428
inkretinová mimetika 0 0 437 17 024 158
inzulin - konvenčně 681 227 6 201 70 588 2 064
inzulin - intenzifikovaně 722 920 40 884 92 962 3 322
inzulin - pumpou 290 385 5 225 999 116

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)