2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění
Druh léčby DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
0-14 let 15-19 let 20 let a více
jen dietou 0 0 0 79 765 3 052
PAD - deriváty sulfonylmočoviny 35 6 3 354 167 997 2 153
PAD - metformin 121 19 4 943 484 509 4 157
PAD - glinidy 1 6 770 17 038 389
PAD - glitazony 0 1 521 20 423 146
PAD - akarbóza 0 1 251 4 334 80
PAD - inhibitory DPP-IV 0 2 421 97 540 296
inkretinová mimetika 7 8 276 14 439 36
inzulin - konvenčně 40 33 5 112 71 864 1 994
inzulin - intenzifikovaně 763 752 39 964 94 236 3 241
inzulin - pumpou 268 341 5 523 818 59

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)