2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, muži
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 157 172 7 060 51 327 974 59 690
Středočeský kraj 5 16 2 504 37 113 554 40 192
Jihočeský kraj 37 55 2 036 25 611 486 28 225
Plzeňský kraj 12 13 2 176 21 072 289 23 562
Karlovarský kraj 0 0 958 12 128 249 13 335
Ústecký kraj 96 92 1 889 31 835 428 34 340
Liberecký kraj 0 3 1 028 13 686 248 14 965
Královehradecký kraj 59 150 2 008 22 273 446 24 936
Pardubický kraj 7 10 836 17 811 255 18 919
Kraj Vysočina 13 11 1 127 15 065 209 16 425
Jihomoravský kraj 89 101 2 463 37 400 932 40 985
Olomoucký kraj 3 24 2 542 25 546 446 28 561
Zlínský kraj 21 38 1 785 30 716 609 33 169
Moravskoslezský kraj 47 49 3 463 45 325 1 027 49 911
Celkem 546 734 31 875 386 908 7 152 427 215
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, ženy
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 186 165 5 483 51 280 975 58 089
Středočeský kraj 5 15 2 369 35 866 682 38 937
Jihočeský kraj 31 36 1 955 25 040 426 27 488
Plzeňský kraj 16 9 1 936 21 575 228 23 764
Karlovarský kraj 0 0 818 11 820 106 12 744
Ústecký kraj 55 64 1 769 34 042 361 36 291
Liberecký kraj 0 0 873 13 936 255 15 064
Královehradecký kraj 59 147 1 565 22 544 397 24 712
Pardubický kraj 6 4 800 18 312 129 19 251
Kraj Vysočina 11 9 850 15 235 142 16 247
Jihomoravský kraj 89 75 2 353 38 967 1 126 42 610
Olomoucký kraj 5 24 2 454 27 432 289 30 204
Zlínský kraj 10 28 1 721 32 753 469 34 981
Moravskoslezský kraj 50 71 4 428 50 316 942 55 807
Celkem 523 647 29 374 399 118 6 527 436 189
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, celkem
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Hl. m. Praha 343 337 12 543 102 607 1 949 117 779
Středočeský kraj 10 31 4 873 72 979 1 236 79 129
Jihočeský kraj 68 91 3 991 50 651 912 55 713
Plzeňský kraj 28 22 4 112 42 647 517 47 326
Karlovarský kraj 0 0 1 776 23 948 355 26 079
Ústecký kraj 151 156 3 658 65 877 789 70 631
Liberecký kraj 0 3 1 901 27 622 503 30 029
Královehradecký kraj 118 297 3 573 44 817 843 49 648
Pardubický kraj 13 14 1 636 36 123 384 38 170
Kraj Vysočina 24 20 1 977 30 300 351 32 672
Jihomoravský kraj 178 176 4 816 76 367 2 058 83 595
Olomoucký kraj 8 48 4 996 52 978 735 58 765
Zlínský kraj 31 66 3 506 63 469 1 078 68 150
Moravskoslezský kraj 97 120 7 891 95 641 1 969 105 718
Celkem 1 069 1 381 61 249 786 026 13 679 863 404

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)