2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 2 0,3 9 1,4 11 0,9
Středočeský 7 1,1 8 1,2 15 1,1
Jihočeský 4 1,3 4 1,2 8 1,3
Plzeňský 0 0 5 1,7 5 0,9
Karlovarský 1 0,7 1 0,7 2 0,7
Ústecký 5 1,2 6 1,4 11 1,3
Liberecký 2 0,9 6 2,7 8 1,8
Královéhradecký 1 0,4 3 1,1 4 0,7
Pardubický 3 1,2 8 3,1 11 2,1
Vysočina 1 0,4 4 1,6 5 1
Jihomoravský 1 0,2 6 1 7 0,6
Olomoucký 4 1,3 7 2,2 11 1,7
Zlínský 3 1 5 1,7 8 1,4
Moravskoslezský 13 2,2 17 2,8 30 2,5
Celkem ČR 47 0,9 89 1,7 136 1,3
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hl.m.Praha 20 761 33,6 26 792 40,9 47 553 37,4
Středočeský 12 362 18,8 15 892 23,5 28 254 21,2
Jihočeský 3 727 11,8 5 043 15,6 8 770 13,7
Plzeňský 5 830 20,4 8 003 27,5 13 833 23,9
Karlovarský 2 590 17,6 3 486 23,2 6 076 20,4
Ústecký 10 606 26 9 824 23,7 20 430 24,8
Liberecký 1 537 7,1 2 187 9,8 3 724 8,5
Královéhradecký 3 054 11,3 4 061 14,5 7 115 12,9
Pardubický 5 675 22,2 7 767 29,7 13 442 26
Vysočina 3 999 15,8 4 630 18,1 8 629 16,9
Jihomoravský 5 447 9,4 17 072 28,4 22 519 19,1
Olomoucký 3 165 10,2 4 767 14,7 7 932 12,5
Zlínský 4 557 15,9 6 838 22,9 11 395 19,5
Moravskoslezský 12 670 21,3 15 633 25,3 28 303 23,4
Celkem ČR 95 980 18,5 131 995 24,6 227 975 21,6
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hl.m.Praha 4 108 66,5 5 873 89,6 9 981 78,4
Středočeský 1 254 19,1 1 616 23,9 2 870 21,5
Jihočeský 534 17 576 17,8 1 110 17,4
Plzeňský 466 16,3 526 18 992 17,2
Karlovarský 251 17,1 278 18,5 529 17,8
Ústecký 1 650 40,5 1 182 28,5 2 832 34,4
Liberecký 204 9,4 321 14,3 525 11,9
Královéhradecký 269 9,9 284 10,1 553 10
Pardubický 556 21,8 723 27,7 1 279 24,8
Vysočina 440 17,4 712 27,8 1 152 22,6
Jihomoravský 697 12,1 743 12,4 1 440 12,2
Olomoucký 220 7,1 350 10,8 570 9
Zlínský 456 15,9 590 19,8 1 046 17,9
Moravskoslezský 1 176 19,8 1 542 25 2 718 22,4
Celkem ČR 12 281 23,6 15 316 28,5 27 597 26,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)