9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 1 0 1 1 0 0
(24+0)-(24+6) 2 0 2 1 0 0
(25+0)-(25+6) 7 5 7 7 4 0
(26+0)-(26+6) 3 1 3 3 2 0
(27+0)-(27+6) 4 2 4 4 2 2
(28+0)-(28+6) 5 3 5 5 3 1
(29+0)-(29+6) 9 6 9 9 6 0
(30+0)-(30+6) 11 11 11 11 11 2
(31+0)-(31+6) 22 22 22 22 20 5
(32+0)-(32+6) 19 18 19 20 20 0
(33+0)-(33+6) 31 30 31 31 28 3
(34+0)-(34+6) 41 39 41 33 34 19
(35+0)-(35+6) 80 79 80 73 74 42
(36+0)-(36+6) 183 179 183 152 152 105
(37+0)-(37+6) 268 257 268 228 222 148
(38+0)-(38+6) 711 680 710 590 558 475
(39+0)-(39+6) 1 281 1 213 1 278 1 039 1 001 825
(40+0)-(40+6) 1 665 1 581 1 663 1 339 1 339 1 044
(41+0)-(41+6) 979 940 979 837 831 512
(42+0)-(42+6) 294 278 293 279 281 90
(43+0)-(43+6) 22 22 22 22 22 0
(44+0)-(44+6) 1 1 1 1 1 0
(45+0)+ 5 5 5 5 5 0
celkem 5 644 5 372 5 637 4 712 4 616 3 273
screening neproveden 107 379 114 1 039 1 135 2 478
novorozenci celkem 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751 5 751
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
(29+0)-(29+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,0 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 %
(31+0)-(31+6) 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,1 %
(32+0)-(32+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 %
(33+0)-(33+6) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,1 %
(34+0)-(34+6) 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,3 %
(35+0)-(35+6) 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 0,7 %
(36+0)-(36+6) 3,2 % 3,1 % 3,2 % 2,6 % 2,6 % 1,8 %
(37+0)-(37+6) 4,7 % 4,5 % 4,7 % 4,0 % 3,9 % 2,6 %
(38+0)-(38+6) 12,4 % 11,8 % 12,3 % 10,3 % 9,7 % 8,3 %
(39+0)-(39+6) 22,3 % 21,1 % 22,2 % 18,1 % 17,4 % 14,3 %
(40+0)-(40+6) 29,0 % 27,5 % 28,9 % 23,3 % 23,3 % 18,2 %
(41+0)-(41+6) 17,0 % 16,3 % 17,0 % 14,6 % 14,4 % 8,9 %
(42+0)-(42+6) 5,1 % 4,8 % 5,1 % 4,9 % 4,9 % 1,6 %
(43+0)-(43+6) 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,0 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
celkem 98,1 % 93,4 % 98,0 % 81,9 % 80,3 % 56,9 %
screening neproveden 1,9 % 6,6 % 2,0 % 18,1 % 19,7 % 43,1 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)