9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 4 1 4 3 1 2
(24+0)-(24+6) 3 0 3 2 0 3
(25+0)-(25+6) 9 6 9 9 3 8
(26+0)-(26+6) 13 10 13 13 6 13
(27+0)-(27+6) 5 3 5 5 1 4
(28+0)-(28+6) 6 6 6 6 4 6
(29+0)-(29+6) 15 8 15 15 6 14
(30+0)-(30+6) 27 21 27 28 15 27
(31+0)-(31+6) 28 22 28 29 13 26
(32+0)-(32+6) 34 23 34 33 12 32
(33+0)-(33+6) 63 54 63 65 30 56
(34+0)-(34+6) 86 81 86 87 60 79
(35+0)-(35+6) 179 156 179 187 134 170
(36+0)-(36+6) 279 243 279 285 211 253
(37+0)-(37+6) 581 468 581 586 417 531
(38+0)-(38+6) 1 263 1 010 1 262 1 270 891 1 169
(39+0)-(39+6) 2 012 1 661 2 015 2 025 1 391 1 865
(40+0)-(40+6) 2 009 1 660 2 012 2 019 1 450 1 853
(41+0)-(41+6) 1 046 878 1 047 1 049 738 935
(42+0)-(42+6) 178 153 177 177 136 152
(43+0)-(43+6) 13 10 13 13 9 10
(44+0)-(44+6) 5 5 5 5 4 5
(45+0)+ 1 1 1 1 1 1
celkem 7 859 6 480 7 864 7 912 5 533 7 214
screening neproveden 191 1 570 186 138 2 517 836
novorozenci celkem 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050 8 050
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(26+0)-(26+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %
(30+0)-(30+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 %
(31+0)-(31+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,3 %
(32+0)-(32+6) 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,1 % 0,4 %
(33+0)-(33+6) 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 0,7 %
(34+0)-(34+6) 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 0,7 % 1,0 %
(35+0)-(35+6) 2,2 % 1,9 % 2,2 % 2,3 % 1,7 % 2,1 %
(36+0)-(36+6) 3,5 % 3,0 % 3,5 % 3,5 % 2,6 % 3,1 %
(37+0)-(37+6) 7,2 % 5,8 % 7,2 % 7,3 % 5,2 % 6,6 %
(38+0)-(38+6) 15,7 % 12,5 % 15,7 % 15,8 % 11,1 % 14,5 %
(39+0)-(39+6) 25,0 % 20,6 % 25,0 % 25,2 % 17,3 % 23,2 %
(40+0)-(40+6) 25,0 % 20,6 % 25,0 % 25,1 % 18,0 % 23,0 %
(41+0)-(41+6) 13,0 % 10,9 % 13,0 % 13,0 % 9,2 % 11,6 %
(42+0)-(42+6) 2,2 % 1,9 % 2,2 % 2,2 % 1,7 % 1,9 %
(43+0)-(43+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,6 % 80,5 % 97,7 % 98,3 % 68,7 % 89,6 %
screening neproveden 2,4 % 19,5 % 2,3 % 1,7 % 31,3 % 10,4 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)