9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 8 4 8 4 1 3
(24+0)-(24+6) 6 4 7 5 2 5
(25+0)-(25+6) 10 6 10 10 0 6
(26+0)-(26+6) 5 2 5 5 1 3
(27+0)-(27+6) 11 10 11 12 4 7
(28+0)-(28+6) 19 6 19 19 5 8
(29+0)-(29+6) 24 17 24 24 3 14
(30+0)-(30+6) 14 11 14 14 3 11
(31+0)-(31+6) 30 20 30 29 6 16
(32+0)-(32+6) 49 40 49 54 29 34
(33+0)-(33+6) 91 69 90 93 48 56
(34+0)-(34+6) 142 114 142 145 82 92
(35+0)-(35+6) 220 163 221 227 94 134
(36+0)-(36+6) 431 284 431 440 147 221
(37+0)-(37+6) 895 552 894 906 277 478
(38+0)-(38+6) 2 283 1 398 2 284 2 292 695 1 279
(39+0)-(39+6) 3 745 2 323 3 748 3 761 1 079 2 103
(40+0)-(40+6) 3 743 2 260 3 733 3 772 1 143 2 037
(41+0)-(41+6) 2 019 1 224 2 018 2 024 695 982
(42+0)-(42+6) 331 205 331 331 125 80
(43+0)-(43+6) 47 29 47 47 13 12
(44+0)-(44+6) 16 8 16 16 3 3
(45+0)+ 2 1 2 2 1 1
celkem 14 141 8 750 14 134 14 232 4 456 7 585
screening neproveden 335 5 726 342 244 10 020 6 891
novorozenci celkem 14 476 14 476 14 476 14 476 14 476 14 476
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(31+0)-(31+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
(32+0)-(32+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,2 %
(33+0)-(33+6) 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,4 %
(34+0)-(34+6) 1,0 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,6 % 0,6 %
(35+0)-(35+6) 1,5 % 1,1 % 1,5 % 1,6 % 0,6 % 0,9 %
(36+0)-(36+6) 3,0 % 2,0 % 3,0 % 3,0 % 1,0 % 1,5 %
(37+0)-(37+6) 6,2 % 3,8 % 6,2 % 6,3 % 1,9 % 3,3 %
(38+0)-(38+6) 15,8 % 9,7 % 15,8 % 15,8 % 4,8 % 8,8 %
(39+0)-(39+6) 25,9 % 16,0 % 25,9 % 26,0 % 7,5 % 14,5 %
(40+0)-(40+6) 25,9 % 15,6 % 25,8 % 26,1 % 7,9 % 14,1 %
(41+0)-(41+6) 13,9 % 8,5 % 13,9 % 14,0 % 4,8 % 6,8 %
(42+0)-(42+6) 2,3 % 1,4 % 2,3 % 2,3 % 0,9 % 0,6 %
(43+0)-(43+6) 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,7 % 60,4 % 97,6 % 98,3 % 30,8 % 52,4 %
screening neproveden 2,3 % 39,6 % 2,4 % 1,7 % 69,2 % 47,6 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)