9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 4 2 4 4 4 2
(24+0)-(24+6) 5 1 5 5 3 3
(25+0)-(25+6) 8 6 8 8 7 7
(26+0)-(26+6) 10 7 10 10 8 6
(27+0)-(27+6) 7 7 7 7 7 7
(28+0)-(28+6) 6 6 6 7 6 6
(29+0)-(29+6) 7 7 7 8 8 7
(30+0)-(30+6) 17 15 17 17 15 13
(31+0)-(31+6) 16 14 16 16 15 12
(32+0)-(32+6) 21 19 21 21 18 17
(33+0)-(33+6) 41 38 41 41 37 27
(34+0)-(34+6) 70 67 70 70 61 59
(35+0)-(35+6) 94 86 94 93 75 71
(36+0)-(36+6) 174 152 174 175 62 90
(37+0)-(37+6) 387 319 387 387 87 165
(38+0)-(38+6) 902 752 898 898 162 399
(39+0)-(39+6) 1 670 1 366 1 668 1 667 308 728
(40+0)-(40+6) 1 613 1 345 1 610 1 605 316 734
(41+0)-(41+6) 660 576 659 660 105 311
(42+0)-(42+6) 71 59 71 71 26 29
(43+0)-(43+6) 7 4 7 7 1 4
(44+0)-(44+6) 2 2 2 2 0 1
(45+0)+ 0 0 0 0 0 0
celkem 5 792 4 850 5 782 5 779 1 331 2 698
screening neproveden 123 1 065 133 136 4 584 3 217
novorozenci celkem 5 915 5 915 5 915 5 915 5 915 5 915
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(25+0)-(25+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(26+0)-(26+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
(31+0)-(31+6) 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
(32+0)-(32+6) 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %
(33+0)-(33+6) 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 %
(34+0)-(34+6) 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,0 %
(35+0)-(35+6) 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,3 % 1,2 %
(36+0)-(36+6) 2,9 % 2,6 % 2,9 % 3,0 % 1,0 % 1,5 %
(37+0)-(37+6) 6,5 % 5,4 % 6,5 % 6,5 % 1,5 % 2,8 %
(38+0)-(38+6) 15,2 % 12,7 % 15,2 % 15,2 % 2,7 % 6,7 %
(39+0)-(39+6) 28,2 % 23,1 % 28,2 % 28,2 % 5,2 % 12,3 %
(40+0)-(40+6) 27,3 % 22,7 % 27,2 % 27,1 % 5,3 % 12,4 %
(41+0)-(41+6) 11,2 % 9,7 % 11,1 % 11,2 % 1,8 % 5,3 %
(42+0)-(42+6) 1,2 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 0,4 % 0,5 %
(43+0)-(43+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,9 % 82,0 % 97,8 % 97,7 % 22,5 % 45,6 %
screening neproveden 2,1 % 18,0 % 2,2 % 2,3 % 77,5 % 54,4 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)