9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 2 2 2 2 1 2
(24+0)-(24+6) 8 6 8 8 1 2
(25+0)-(25+6) 4 3 4 4 1 3
(26+0)-(26+6) 13 6 13 13 2 5
(27+0)-(27+6) 6 4 6 6 1 3
(28+0)-(28+6) 18 12 18 19 3 7
(29+0)-(29+6) 24 16 24 25 2 8
(30+0)-(30+6) 23 17 23 24 9 13
(31+0)-(31+6) 31 23 31 32 8 16
(32+0)-(32+6) 43 32 43 43 15 25
(33+0)-(33+6) 86 67 86 88 18 43
(34+0)-(34+6) 125 98 125 126 27 57
(35+0)-(35+6) 225 169 225 232 45 88
(36+0)-(36+6) 397 312 397 403 68 126
(37+0)-(37+6) 778 608 777 786 117 274
(38+0)-(38+6) 2 002 1 626 2 002 2 015 321 696
(39+0)-(39+6) 3 744 2 904 3 744 3 771 533 1 179
(40+0)-(40+6) 4 043 2 722 4 044 4 069 611 1 160
(41+0)-(41+6) 2 109 1 221 2 109 2 122 344 464
(42+0)-(42+6) 553 103 552 558 64 36
(43+0)-(43+6) 74 21 74 74 8 9
(44+0)-(44+6) 25 7 25 25 3 4
(45+0)+ 4 1 4 4 0 0
celkem 14 337 9 980 14 336 14 449 2 202 4 220
screening neproveden 245 4 602 246 133 12 380 10 362
novorozenci celkem 14 582 14 582 14 582 14 582 14 582 14 582
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(29+0)-(29+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(31+0)-(31+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(32+0)-(32+6) 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,2 %
(33+0)-(33+6) 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,1 % 0,3 %
(34+0)-(34+6) 0,9 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,2 % 0,4 %
(35+0)-(35+6) 1,5 % 1,2 % 1,5 % 1,6 % 0,3 % 0,6 %
(36+0)-(36+6) 2,7 % 2,1 % 2,7 % 2,8 % 0,5 % 0,9 %
(37+0)-(37+6) 5,3 % 4,2 % 5,3 % 5,4 % 0,8 % 1,9 %
(38+0)-(38+6) 13,7 % 11,2 % 13,7 % 13,8 % 2,2 % 4,8 %
(39+0)-(39+6) 25,7 % 19,9 % 25,7 % 25,9 % 3,7 % 8,1 %
(40+0)-(40+6) 27,7 % 18,7 % 27,7 % 27,9 % 4,2 % 8,0 %
(41+0)-(41+6) 14,5 % 8,4 % 14,5 % 14,6 % 2,4 % 3,2 %
(42+0)-(42+6) 3,8 % 0,7 % 3,8 % 3,8 % 0,4 % 0,2 %
(43+0)-(43+6) 0,5 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 98,3 % 68,4 % 98,3 % 99,1 % 15,1 % 28,9 %
screening neproveden 1,7 % 31,6 % 1,7 % 0,9 % 84,9 % 71,1 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)