9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 1 0 1 1 0 0
(24+0)-(24+6) 1 1 1 1 0 1
(25+0)-(25+6) 0 3 0 3 2 3
(26+0)-(26+6) 0 0 0 1 0 0
(27+0)-(27+6) 2 2 2 3 2 2
(28+0)-(28+6) 2 1 2 3 1 1
(29+0)-(29+6) 4 5 4 5 4 3
(30+0)-(30+6) 3 3 3 3 3 3
(31+0)-(31+6) 11 10 10 12 8 9
(32+0)-(32+6) 24 23 24 24 22 21
(33+0)-(33+6) 24 21 24 24 19 20
(34+0)-(34+6) 56 55 56 64 52 55
(35+0)-(35+6) 71 70 71 77 61 68
(36+0)-(36+6) 170 166 170 170 96 147
(37+0)-(37+6) 363 330 363 366 189 288
(38+0)-(38+6) 903 823 903 905 435 695
(39+0)-(39+6) 1 539 1 376 1 537 1 543 721 1 167
(40+0)-(40+6) 1 499 1 319 1 500 1 504 676 1 132
(41+0)-(41+6) 461 414 461 463 216 336
(42+0)-(42+6) 39 29 39 39 23 31
(43+0)-(43+6) 5 4 5 5 0 4
(44+0)-(44+6) 3 2 3 3 0 2
(45+0)+ 0 0 0 0 0 0
celkem 5 181 4 657 5 179 5 219 2 530 3 988
screening neproveden 90 614 92 52 2 741 1 283
novorozenci celkem 5 271 5 271 5 271 5 271 5 271 5 271
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(31+0)-(31+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
(32+0)-(32+6) 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %
(33+0)-(33+6) 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %
(34+0)-(34+6) 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,0 %
(35+0)-(35+6) 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,2 % 1,3 %
(36+0)-(36+6) 3,2 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 1,8 % 2,8 %
(37+0)-(37+6) 6,9 % 6,3 % 6,9 % 6,9 % 3,6 % 5,5 %
(38+0)-(38+6) 17,1 % 15,6 % 17,1 % 17,2 % 8,3 % 13,2 %
(39+0)-(39+6) 29,2 % 26,1 % 29,2 % 29,3 % 13,7 % 22,1 %
(40+0)-(40+6) 28,4 % 25,0 % 28,5 % 28,5 % 12,8 % 21,5 %
(41+0)-(41+6) 8,7 % 7,9 % 8,7 % 8,8 % 4,1 % 6,4 %
(42+0)-(42+6) 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,6 %
(43+0)-(43+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 98,3 % 88,4 % 98,3 % 99,0 % 48,0 % 75,7 %
screening neproveden 1,7 % 11,6 % 1,7 % 1,0 % 52,0 % 24,3 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)