9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0 0 0 0 0 0
(24+0)-(24+6) 2 2 2 2 2 2
(25+0)-(25+6) 3 1 3 3 2 2
(26+0)-(26+6) 5 2 5 5 4 4
(27+0)-(27+6) 3 3 3 3 3 3
(28+0)-(28+6) 7 7 7 7 7 7
(29+0)-(29+6) 9 7 9 9 6 8
(30+0)-(30+6) 8 6 8 8 7 8
(31+0)-(31+6) 24 24 24 24 22 22
(32+0)-(32+6) 34 29 34 34 32 32
(33+0)-(33+6) 37 29 35 39 33 32
(34+0)-(34+6) 58 52 58 59 52 51
(35+0)-(35+6) 91 76 91 90 86 81
(36+0)-(36+6) 208 163 209 212 195 202
(37+0)-(37+6) 465 368 466 473 435 447
(38+0)-(38+6) 1 099 840 1 098 1 114 1 033 1 076
(39+0)-(39+6) 1 653 1 234 1 657 1 678 1 556 1 618
(40+0)-(40+6) 1 643 1 220 1 644 1 665 1 531 1 591
(41+0)-(41+6) 760 568 761 770 684 718
(42+0)-(42+6) 44 19 44 46 32 34
(43+0)-(43+6) 6 1 6 6 6 6
(44+0)-(44+6) 1 1 1 1 1 1
(45+0)+ 0 0 0 0 0 0
celkem 6 160 4 652 6 165 6 248 5 729 5 945
screening neproveden 269 1 777 264 181 700 484
novorozenci celkem 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429 6 429
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(27+0)-(27+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(31+0)-(31+6) 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %
(32+0)-(32+6) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
(33+0)-(33+6) 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 %
(34+0)-(34+6) 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %
(35+0)-(35+6) 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 %
(36+0)-(36+6) 3,2 % 2,5 % 3,3 % 3,3 % 3,0 % 3,1 %
(37+0)-(37+6) 7,2 % 5,7 % 7,2 % 7,4 % 6,8 % 7,0 %
(38+0)-(38+6) 17,1 % 13,1 % 17,1 % 17,3 % 16,1 % 16,7 %
(39+0)-(39+6) 25,7 % 19,2 % 25,8 % 26,1 % 24,2 % 25,2 %
(40+0)-(40+6) 25,6 % 19,0 % 25,6 % 25,9 % 23,8 % 24,7 %
(41+0)-(41+6) 11,8 % 8,8 % 11,8 % 12,0 % 10,6 % 11,2 %
(42+0)-(42+6) 0,7 % 0,3 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,5 %
(43+0)-(43+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 95,8 % 72,4 % 95,9 % 97,2 % 89,1 % 92,5 %
screening neproveden 4,2 % 27,6 % 4,1 % 2,8 % 10,9 % 7,5 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)