9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0 0 0 0 0 1
(24+0)-(24+6) 3 2 3 5 2 3
(25+0)-(25+6) 9 7 9 9 9 8
(26+0)-(26+6) 5 4 5 5 4 5
(27+0)-(27+6) 7 6 7 8 7 7
(28+0)-(28+6) 17 14 17 19 17 17
(29+0)-(29+6) 18 13 18 18 16 15
(30+0)-(30+6) 30 30 30 31 27 30
(31+0)-(31+6) 38 37 38 39 37 38
(32+0)-(32+6) 43 37 43 46 38 36
(33+0)-(33+6) 62 60 62 64 60 59
(34+0)-(34+6) 113 109 113 121 110 111
(35+0)-(35+6) 171 159 171 182 164 163
(36+0)-(36+6) 321 306 321 331 299 293
(37+0)-(37+6) 673 623 673 691 594 597
(38+0)-(38+6) 1 714 1 588 1 715 1 738 1 533 1 537
(39+0)-(39+6) 2 935 2 672 2 934 2 953 2 519 2 539
(40+0)-(40+6) 3 382 2 998 3 380 3 432 2 644 2 687
(41+0)-(41+6) 1 573 1 376 1 571 1 592 1 244 1 266
(42+0)-(42+6) 199 166 199 203 126 123
(43+0)-(43+6) 15 12 15 17 6 10
(44+0)-(44+6) 4 3 4 4 1 3
(45+0)+ 0 0 0 1 0 0
celkem 11 332 10 222 11 328 11 509 9 457 9 548
screening neproveden 324 1 434 328 147 2 199 2 108
novorozenci celkem 11 656 11 656 11 656 11 656 11 656 11 656
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 %
(31+0)-(31+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
(32+0)-(32+6) 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %
(33+0)-(33+6) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
(34+0)-(34+6) 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 %
(35+0)-(35+6) 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 1,4 %
(36+0)-(36+6) 2,8 % 2,6 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % 2,5 %
(37+0)-(37+6) 5,8 % 5,3 % 5,8 % 5,9 % 5,1 % 5,1 %
(38+0)-(38+6) 14,7 % 13,6 % 14,7 % 14,9 % 13,2 % 13,2 %
(39+0)-(39+6) 25,2 % 22,9 % 25,2 % 25,3 % 21,6 % 21,8 %
(40+0)-(40+6) 29,0 % 25,7 % 29,0 % 29,4 % 22,7 % 23,1 %
(41+0)-(41+6) 13,5 % 11,8 % 13,5 % 13,7 % 10,7 % 10,9 %
(42+0)-(42+6) 1,7 % 1,4 % 1,7 % 1,7 % 1,1 % 1,1 %
(43+0)-(43+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,2 % 87,7 % 97,2 % 98,7 % 81,1 % 81,9 %
screening neproveden 2,8 % 12,3 % 2,8 % 1,3 % 18,9 % 18,1 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)