9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0 0 0 0 0 0
(24+0)-(24+6) 1 1 1 1 0 1
(25+0)-(25+6) 0 0 0 0 0 0
(26+0)-(26+6) 2 0 2 2 0 1
(27+0)-(27+6) 2 1 2 4 0 2
(28+0)-(28+6) 6 2 6 6 2 5
(29+0)-(29+6) 5 2 5 6 0 3
(30+0)-(30+6) 8 2 8 8 0 4
(31+0)-(31+6) 16 7 16 18 1 12
(32+0)-(32+6) 23 13 23 24 10 20
(33+0)-(33+6) 33 27 33 35 19 32
(34+0)-(34+6) 53 43 53 53 34 51
(35+0)-(35+6) 76 71 76 76 60 75
(36+0)-(36+6) 135 131 135 139 74 129
(37+0)-(37+6) 231 221 231 234 86 218
(38+0)-(38+6) 716 680 716 719 257 700
(39+0)-(39+6) 1 334 1 263 1 333 1 344 389 1 294
(40+0)-(40+6) 1 331 1 252 1 330 1 345 395 1 298
(41+0)-(41+6) 488 465 487 491 159 471
(42+0)-(42+6) 7 3 7 7 2 3
(43+0)-(43+6) 1 0 1 1 0 0
(44+0)-(44+6) 1 0 1 1 0 1
(45+0)+ 0 0 0 0 0 0
celkem 4 469 4 184 4 466 4 514 1 488 4 320
screening neproveden 96 381 99 51 3 077 245
novorozenci celkem 4 565 4 565 4 565 4 565 4 565 4 565
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
(31+0)-(31+6) 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,3 %
(32+0)-(32+6) 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,4 %
(33+0)-(33+6) 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,4 % 0,7 %
(34+0)-(34+6) 1,2 % 0,9 % 1,2 % 1,2 % 0,7 % 1,1 %
(35+0)-(35+6) 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,3 % 1,6 %
(36+0)-(36+6) 3,0 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 1,6 % 2,8 %
(37+0)-(37+6) 5,1 % 4,8 % 5,1 % 5,1 % 1,9 % 4,8 %
(38+0)-(38+6) 15,7 % 14,9 % 15,7 % 15,8 % 5,6 % 15,3 %
(39+0)-(39+6) 29,2 % 27,7 % 29,2 % 29,4 % 8,5 % 28,3 %
(40+0)-(40+6) 29,2 % 27,4 % 29,1 % 29,5 % 8,7 % 28,4 %
(41+0)-(41+6) 10,7 % 10,2 % 10,7 % 10,8 % 3,5 % 10,3 %
(42+0)-(42+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,1 %
(43+0)-(43+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,9 % 91,7 % 97,8 % 98,9 % 32,6 % 94,6 %
screening neproveden 2,1 % 8,3 % 2,2 % 1,1 % 67,4 % 5,4 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)