9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0 0 0 0 0 0
(24+0)-(24+6) 3 2 3 3 2 3
(25+0)-(25+6) 0 0 0 0 0 0
(26+0)-(26+6) 1 1 1 1 1 1
(27+0)-(27+6) 3 2 3 3 3 3
(28+0)-(28+6) 4 3 4 4 3 3
(29+0)-(29+6) 5 5 5 5 4 5
(30+0)-(30+6) 7 7 7 7 7 6
(31+0)-(31+6) 10 7 10 11 6 8
(32+0)-(32+6) 20 14 20 20 17 17
(33+0)-(33+6) 23 21 23 21 19 20
(34+0)-(34+6) 32 30 32 32 26 27
(35+0)-(35+6) 49 42 48 47 26 42
(36+0)-(36+6) 92 64 91 95 21 85
(37+0)-(37+6) 210 117 209 208 18 186
(38+0)-(38+6) 422 224 421 423 30 374
(39+0)-(39+6) 659 337 658 655 33 575
(40+0)-(40+6) 708 367 706 705 45 642
(41+0)-(41+6) 380 202 380 380 16 345
(42+0)-(42+6) 42 33 42 42 2 39
(43+0)-(43+6) 7 4 7 7 0 7
(44+0)-(44+6) 0 0 0 0 0 0
(45+0)+ 2 2 2 2 0 2
celkem 2 679 1 484 2 672 2 671 279 2 390
screening neproveden 86 1 281 93 94 2 486 375
novorozenci celkem 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %
(30+0)-(30+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
(31+0)-(31+6) 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,3 %
(32+0)-(32+6) 0,7 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 %
(33+0)-(33+6) 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 %
(34+0)-(34+6) 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 0,9 % 1,0 %
(35+0)-(35+6) 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 0,9 % 1,5 %
(36+0)-(36+6) 3,3 % 2,3 % 3,3 % 3,4 % 0,8 % 3,1 %
(37+0)-(37+6) 7,6 % 4,2 % 7,6 % 7,5 % 0,7 % 6,7 %
(38+0)-(38+6) 15,3 % 8,1 % 15,2 % 15,3 % 1,1 % 13,5 %
(39+0)-(39+6) 23,8 % 12,2 % 23,8 % 23,7 % 1,2 % 20,8 %
(40+0)-(40+6) 25,6 % 13,3 % 25,5 % 25,5 % 1,6 % 23,2 %
(41+0)-(41+6) 13,7 % 7,3 % 13,7 % 13,7 % 0,6 % 12,5 %
(42+0)-(42+6) 1,5 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 0,1 % 1,4 %
(43+0)-(43+6) 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,3 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
celkem 96,9 % 53,7 % 96,6 % 96,6 % 10,1 % 86,4 %
screening neproveden 3,1 % 46,3 % 3,4 % 3,4 % 89,9 % 13,6 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)