9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0 0 0 0 0 0
(24+0)-(24+6) 1 1 1 1 0 1
(25+0)-(25+6) 3 1 3 3 0 1
(26+0)-(26+6) 6 3 6 6 0 3
(27+0)-(27+6) 8 6 8 8 1 6
(28+0)-(28+6) 7 5 7 8 0 5
(29+0)-(29+6) 10 7 10 11 2 8
(30+0)-(30+6) 22 22 22 22 1 20
(31+0)-(31+6) 26 21 26 27 3 23
(32+0)-(32+6) 40 38 40 40 3 38
(33+0)-(33+6) 62 58 62 61 5 55
(34+0)-(34+6) 90 84 90 92 19 81
(35+0)-(35+6) 149 138 149 153 32 140
(36+0)-(36+6) 257 237 259 263 79 245
(37+0)-(37+6) 566 499 566 567 156 533
(38+0)-(38+6) 1 306 1 166 1 306 1 307 387 1 205
(39+0)-(39+6) 2 796 2 482 2 798 2 782 1 037 2 576
(40+0)-(40+6) 3 936 3 552 3 939 3 933 1 690 3 677
(41+0)-(41+6) 2 293 2 059 2 294 2 286 1 160 2 133
(42+0)-(42+6) 442 405 441 444 319 407
(43+0)-(43+6) 14 10 14 15 6 11
(44+0)-(44+6) 1 0 1 1 0 0
(45+0)+ 3 2 3 3 1 2
celkem 12 038 10 796 12 045 12 033 4 901 11 170
screening neproveden 284 1 526 277 289 7 421 1 152
novorozenci celkem 12 322 12 322 12 322 12 322 12 322 12 322
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 %
(31+0)-(31+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 %
(32+0)-(32+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,3 %
(33+0)-(33+6) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,4 %
(34+0)-(34+6) 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 0,7 %
(35+0)-(35+6) 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 0,3 % 1,1 %
(36+0)-(36+6) 2,1 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 0,6 % 2,0 %
(37+0)-(37+6) 4,6 % 4,0 % 4,6 % 4,6 % 1,3 % 4,3 %
(38+0)-(38+6) 10,6 % 9,5 % 10,6 % 10,6 % 3,1 % 9,8 %
(39+0)-(39+6) 22,7 % 20,1 % 22,7 % 22,6 % 8,4 % 20,9 %
(40+0)-(40+6) 31,9 % 28,8 % 32,0 % 31,9 % 13,7 % 29,8 %
(41+0)-(41+6) 18,6 % 16,7 % 18,6 % 18,6 % 9,4 % 17,3 %
(42+0)-(42+6) 3,6 % 3,3 % 3,6 % 3,6 % 2,6 % 3,3 %
(43+0)-(43+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,7 % 87,6 % 97,8 % 97,7 % 39,8 % 90,7 %
screening neproveden 2,3 % 12,4 % 2,2 % 2,3 % 60,2 % 9,3 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)