9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 2 0 2 2 1 1
(24+0)-(24+6) 4 3 4 4 2 3
(25+0)-(25+6) 4 4 4 4 4 3
(26+0)-(26+6) 6 6 6 6 6 5
(27+0)-(27+6) 11 9 11 11 8 8
(28+0)-(28+6) 12 10 12 12 10 10
(29+0)-(29+6) 10 9 10 11 6 8
(30+0)-(30+6) 12 9 12 13 11 9
(31+0)-(31+6) 25 17 25 25 16 17
(32+0)-(32+6) 32 30 32 32 29 28
(33+0)-(33+6) 40 32 40 42 33 33
(34+0)-(34+6) 64 60 64 66 60 59
(35+0)-(35+6) 102 96 102 102 101 96
(36+0)-(36+6) 194 179 194 193 183 177
(37+0)-(37+6) 357 317 357 354 329 312
(38+0)-(38+6) 892 796 892 884 833 732
(39+0)-(39+6) 1 517 1 316 1 519 1 510 1 410 1 173
(40+0)-(40+6) 1 830 1 421 1 830 1 828 1 694 1 409
(41+0)-(41+6) 973 781 972 971 861 708
(42+0)-(42+6) 157 116 157 158 136 95
(43+0)-(43+6) 13 10 13 13 13 12
(44+0)-(44+6) 5 4 5 5 5 4
(45+0)+ 1 0 1 1 1 1
celkem 6 263 5 225 6 264 6 247 5 752 4 903
screening neproveden 121 1 159 120 137 632 1 481
novorozenci celkem 6 384 6 384 6 384 6 384 6 384 6 384
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(27+0)-(27+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(28+0)-(28+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
(29+0)-(29+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %
(31+0)-(31+6) 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %
(32+0)-(32+6) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 %
(33+0)-(33+6) 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,5 %
(34+0)-(34+6) 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 %
(35+0)-(35+6) 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 %
(36+0)-(36+6) 3,0 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,8 %
(37+0)-(37+6) 5,6 % 5,0 % 5,6 % 5,5 % 5,2 % 4,9 %
(38+0)-(38+6) 14,0 % 12,5 % 14,0 % 13,8 % 13,0 % 11,5 %
(39+0)-(39+6) 23,8 % 20,6 % 23,8 % 23,7 % 22,1 % 18,4 %
(40+0)-(40+6) 28,7 % 22,3 % 28,7 % 28,6 % 26,5 % 22,1 %
(41+0)-(41+6) 15,2 % 12,2 % 15,2 % 15,2 % 13,5 % 11,1 %
(42+0)-(42+6) 2,5 % 1,8 % 2,5 % 2,5 % 2,1 % 1,5 %
(43+0)-(43+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
(44+0)-(44+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 98,1 % 81,8 % 98,1 % 97,9 % 90,1 % 76,8 %
screening neproveden 1,9 % 18,2 % 1,9 % 2,1 % 9,9 % 23,2 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)