9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0 0 0 0 0 0
(24+0)-(24+6) 0 0 0 0 0 0
(25+0)-(25+6) 0 0 0 0 0 0
(26+0)-(26+6) 2 2 2 3 1 1
(27+0)-(27+6) 0 2 0 2 1 2
(28+0)-(28+6) 4 4 4 4 4 4
(29+0)-(29+6) 6 8 6 8 8 8
(30+0)-(30+6) 17 17 17 17 14 15
(31+0)-(31+6) 14 14 14 14 12 12
(32+0)-(32+6) 15 14 15 15 13 11
(33+0)-(33+6) 34 34 34 34 32 31
(34+0)-(34+6) 47 47 47 49 41 47
(35+0)-(35+6) 67 68 67 69 41 62
(36+0)-(36+6) 164 159 164 167 75 143
(37+0)-(37+6) 378 364 375 380 179 339
(38+0)-(38+6) 811 778 811 811 335 706
(39+0)-(39+6) 1 554 1 494 1 553 1 554 624 1 356
(40+0)-(40+6) 1 737 1 644 1 735 1 736 731 1 489
(41+0)-(41+6) 506 479 506 504 158 413
(42+0)-(42+6) 35 27 35 35 10 24
(43+0)-(43+6) 5 5 5 5 2 3
(44+0)-(44+6) 2 2 2 2 0 2
(45+0)+ 0 0 0 0 0 0
celkem 5 398 5 162 5 392 5 409 2 281 4 668
screening neproveden 111 347 117 100 3 228 841
novorozenci celkem 5 509 5 509 5 509 5 509 5 509 5 509
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
(31+0)-(31+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
(32+0)-(32+6) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
(33+0)-(33+6) 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
(34+0)-(34+6) 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,9 %
(35+0)-(35+6) 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 0,7 % 1,1 %
(36+0)-(36+6) 3,0 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 1,4 % 2,6 %
(37+0)-(37+6) 6,9 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 3,2 % 6,2 %
(38+0)-(38+6) 14,7 % 14,1 % 14,7 % 14,7 % 6,1 % 12,8 %
(39+0)-(39+6) 28,2 % 27,1 % 28,2 % 28,2 % 11,3 % 24,6 %
(40+0)-(40+6) 31,5 % 29,8 % 31,5 % 31,5 % 13,3 % 27,0 %
(41+0)-(41+6) 9,2 % 8,7 % 9,2 % 9,1 % 2,9 % 7,5 %
(42+0)-(42+6) 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,2 % 0,4 %
(43+0)-(43+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 98,0 % 93,7 % 97,9 % 98,2 % 41,4 % 84,7 %
screening neproveden 2,0 % 6,3 % 2,1 % 1,8 % 58,6 % 15,3 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)