9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 20 8 19 16 5 9
(24+0)-(24+6) 35 17 34 32 15 19
(25+0)-(25+6) 40 23 41 41 21 27
(26+0)-(26+6) 72 41 72 72 32 44
(27+0)-(27+6) 75 54 74 79 38 54
(28+0)-(28+6) 107 78 107 110 60 79
(29+0)-(29+6) 143 108 143 150 70 107
(30+0)-(30+6) 190 136 191 192 89 139
(31+0)-(31+6) 287 236 286 295 163 208
(32+0)-(32+6) 393 323 392 420 244 292
(33+0)-(33+6) 642 566 642 653 414 504
(34+0)-(34+6) 1 021 901 1 020 1 045 686 780
(35+0)-(35+6) 1 649 1 446 1 648 1 677 1 023 1 257
(36+0)-(36+6) 3 072 2 621 3 074 3 103 1 640 2 314
(37+0)-(37+6) 6 684 5 660 6 682 6 672 3 345 4 891
(38+0)-(38+6) 15 493 12 920 15 490 15 413 7 527 11 427
(39+0)-(39+6) 27 585 22 825 27 576 27 370 13 240 19 940
(40+0)-(40+6) 30 564 24 802 30 541 30 309 14 972 21 683
(41+0)-(41+6) 14 906 11 720 14 899 14 781 7 703 10 025
(42+0)-(42+6) 2 453 1 658 2 453 2 460 1 364 1 238
(43+0)-(43+6) 241 142 241 245 92 90
(44+0)-(44+6) 67 40 67 67 19 29
(45+0)+ 13 6 13 13 4 5
celkem 105 752 86 331 105 705 105 215 52 766 75 161
screening neproveden 2 495 21 916 2 542 3 032 55 481 33 086
novorozenci celkem 108 247 108 247 108 247 108 247 108 247 108 247
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(31+0)-(31+6) 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
(32+0)-(32+6) 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,3 %
(33+0)-(33+6) 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 %
(34+0)-(34+6) 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,7 %
(35+0)-(35+6) 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 0,9 % 1,2 %
(36+0)-(36+6) 2,8 % 2,4 % 2,8 % 2,9 % 1,5 % 2,1 %
(37+0)-(37+6) 6,2 % 5,2 % 6,2 % 6,2 % 3,1 % 4,5 %
(38+0)-(38+6) 14,3 % 11,9 % 14,3 % 14,2 % 7,0 % 10,6 %
(39+0)-(39+6) 25,5 % 21,1 % 25,5 % 25,3 % 12,2 % 18,4 %
(40+0)-(40+6) 28,2 % 22,9 % 28,2 % 28,0 % 13,8 % 20,0 %
(41+0)-(41+6) 13,8 % 10,8 % 13,8 % 13,7 % 7,1 % 9,3 %
(42+0)-(42+6) 2,3 % 1,5 % 2,3 % 2,3 % 1,3 % 1,1 %
(43+0)-(43+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,7 % 79,8 % 97,7 % 97,2 % 48,7 % 69,4 %
screening neproveden 2,3 % 20,2 % 2,3 % 2,8 % 51,3 % 30,6 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)