9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 25 11 25 19 10 12
(24+0)-(24+6) 39 23 40 38 14 27
(25+0)-(25+6) 59 44 59 62 32 43
(26+0)-(26+6) 73 46 73 76 36 49
(27+0)-(27+6) 70 57 70 78 40 56
(28+0)-(28+6) 118 82 118 125 66 83
(29+0)-(29+6) 152 114 152 161 73 107
(30+0)-(30+6) 208 176 209 213 128 169
(31+0)-(31+6) 306 248 305 313 170 228
(32+0)-(32+6) 410 342 410 418 264 323
(33+0)-(33+6) 653 563 650 667 396 492
(34+0)-(34+6) 1 024 922 1 024 1 044 696 832
(35+0)-(35+6) 1 655 1 453 1 655 1 692 1 050 1 303
(36+0)-(36+6) 3 112 2 681 3 114 3 133 1 741 2 322
(37+0)-(37+6) 6 371 5 254 6 366 6 386 3 267 4 725
(38+0)-(38+6) 15 665 12 983 15 659 15 610 7 948 11 656
(39+0)-(39+6) 27 728 22 887 27 731 27 571 13 604 20 243
(40+0)-(40+6) 30 591 24 753 30 578 30 405 15 402 22 156
(41+0)-(41+6) 15 156 12 052 15 155 15 060 7 988 10 476
(42+0)-(42+6) 2 568 1 765 2 564 2 566 1 452 1 315
(43+0)-(43+6) 238 140 238 241 91 95
(44+0)-(44+6) 66 35 66 66 18 26
(45+0)+ 19 13 19 20 9 8
celkem 106 306 86 644 106 280 105 964 54 495 76 746
screening neproveden 2 495 22 157 2 521 2 837 54 306 32 055
novorozenci celkem 108 801 108 801 108 801 108 801 108 801 108 801
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %
(31+0)-(31+6) 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
(32+0)-(32+6) 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,3 %
(33+0)-(33+6) 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 %
(34+0)-(34+6) 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,8 %
(35+0)-(35+6) 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,0 % 1,2 %
(36+0)-(36+6) 2,9 % 2,5 % 2,9 % 2,9 % 1,6 % 2,1 %
(37+0)-(37+6) 5,9 % 4,8 % 5,9 % 5,9 % 3,0 % 4,3 %
(38+0)-(38+6) 14,4 % 11,9 % 14,4 % 14,3 % 7,3 % 10,7 %
(39+0)-(39+6) 25,5 % 21,0 % 25,5 % 25,3 % 12,5 % 18,6 %
(40+0)-(40+6) 28,1 % 22,8 % 28,1 % 27,9 % 14,2 % 20,4 %
(41+0)-(41+6) 13,9 % 11,1 % 13,9 % 13,8 % 7,3 % 9,6 %
(42+0)-(42+6) 2,4 % 1,6 % 2,4 % 2,4 % 1,3 % 1,2 %
(43+0)-(43+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,7 % 79,6 % 97,7 % 97,4 % 50,1 % 70,5 %
screening neproveden 2,3 % 20,4 % 2,3 % 2,6 % 49,9 % 29,5 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)