9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 3 0 1 11 15
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 1 0 2 3
Q20 -Q28, oběhové soustavy 8 4 9 101 122
Q30 - Q34, dýchací soustavy 0 0 0 1 1
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 5 3 0 5 13
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 0 0 0 16 16
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 0 5 5 48 58
Q60 - Q64, močové soustavy 6 7 6 27 46
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 1 6 3 40 50
Q80 - Q89, jiné VV 0 6 0 19 25
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 2 0 0 3 5
Celkem 25 32 24 273 354

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)