9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 1 1 0 19 21
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 1 0 24 25
Q20 -Q28, oběhové soustavy 13 24 2 338 377
Q30 - Q34, dýchací soustavy 1 0 0 5 6
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 2 0 0 19 21
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 1 1 0 27 29
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 1 7 1 96 105
Q60 - Q64, močové soustavy 17 3 0 38 58
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 1 5 4 105 115
Q80 - Q89, jiné VV 2 1 0 23 26
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 3 0 0 16 19
Celkem 42 43 7 710 802

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)