9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 1 0 0 2 3
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 0 1 23 24
Q20 -Q28, oběhové soustavy 2 12 2 112 128
Q30 - Q34, dýchací soustavy 0 0 0 1 1
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 2 0 0 3 5
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 0 0 0 15 15
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 3 3 1 48 55
Q60 - Q64, močové soustavy 9 1 1 36 47
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 3 1 0 70 74
Q80 - Q89, jiné VV 0 2 1 47 50
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 0 1 0 3 4
Celkem 20 20 6 360 406

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)