9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 1 0 0 3 4
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 1 0 1 6 8
Q20 -Q28, oběhové soustavy 5 19 21 80 125
Q30 - Q34, dýchací soustavy 0 1 1 0 2
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 1 0 1 6 8
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 3 3 2 14 22
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 8 11 14 35 68
Q60 - Q64, močové soustavy 6 4 5 27 42
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 1 7 17 39 64
Q80 - Q89, jiné VV 0 2 6 14 22
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 2 1 2 1 6
Celkem 28 48 70 225 371

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)