9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 1 1 2 4 8
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 1 2 9 15 27
Q20 -Q28, oběhové soustavy 13 9 33 170 225
Q30 - Q34, dýchací soustavy 0 1 0 6 7
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 6 2 3 9 20
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 5 2 6 27 40
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 2 12 22 48 84
Q60 - Q64, močové soustavy 13 2 15 48 78
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 7 9 38 54 108
Q80 - Q89, jiné VV 0 3 10 28 41
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 3 1 2 4 10
Celkem 51 44 140 413 648

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)