9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 0 0 0 1 1
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 1 0 7 8
Q20 -Q28, oběhové soustavy 10 5 2 121 138
Q30 - Q34, dýchací soustavy 1 0 0 7 8
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 0 1 0 12 13
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 1 0 0 12 13
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 1 1 0 43 45
Q60 - Q64, močové soustavy 1 0 0 12 13
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 4 5 1 40 50
Q80 - Q89, jiné VV 1 0 0 8 9
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 0 0 0 1 1
Celkem 19 13 3 264 299

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)