9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 0 0 0 2 2
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 0 0 7 7
Q20 -Q28, oběhové soustavy 6 2 0 34 42
Q30 - Q34, dýchací soustavy 0 1 0 0 1
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 1 0 0 4 5
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 1 0 0 4 5
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 0 1 0 30 31
Q60 - Q64, močové soustavy 2 1 0 5 8
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 0 3 0 35 38
Q80 - Q89, jiné VV 1 0 0 11 12
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 0 0 0 2 2
Celkem 11 8 0 134 153

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)