9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 0 0 0 6 6
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 0 0 5 5
Q20 -Q28, oběhové soustavy 0 0 0 115 115
Q30 - Q34, dýchací soustavy 0 0 0 0 0
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 0 0 0 5 5
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 2 0 0 16 18
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 0 1 2 55 58
Q60 - Q64, močové soustavy 7 0 0 34 41
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 1 0 0 47 48
Q80 - Q89, jiné VV 0 0 0 9 9
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 0 0 0 5 5
Celkem 10 1 2 297 310

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)