9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 14 8 2 49 73
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 7 26 31 131 195
Q20 -Q28, oběhové soustavy 148 189 137 2 117 2 591
Q30 - Q34, dýchací soustavy 2 2 4 41 49
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 29 14 12 124 179
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 29 19 24 201 273
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 22 87 99 685 893
Q60 - Q64, močové soustavy 148 38 55 334 575
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 78 106 82 755 1 021
Q80 - Q89, jiné VV 7 32 39 230 308
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 23 7 9 57 96
Celkem 507 528 494 4 724 6 253

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)