9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 10 12 6 92 120
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 7 25 18 150 200
Q20 -Q28, oběhové soustavy 111 164 237 2 076 2 588
Q30 - Q34, dýchací soustavy 5 2 8 50 65
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 19 16 13 130 178
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 20 25 36 229 310
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 30 84 102 655 871
Q60 - Q64, močové soustavy 107 23 64 377 571
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 31 78 115 783 1 007
Q80 - Q89, jiné VV 4 20 41 267 332
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 21 5 12 56 94
Celkem 365 454 652 4 865 6 336

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)