9.3.6 Vrozené vady u živě narozených podle prenatální diagnostiky (VV zjištěna do 1 roku dítěte)

Prenatální diagnostika
Vrozené vady Pozitivní Negativní Nedělána Neudána Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 11 5 4 93 113
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 3 10 13 158 184
Q20 -Q28, oběhové soustavy 100 120 81 1 943 2 244
Q30 - Q34, dýchací soustavy 4 5 1 40 50
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 27 11 7 120 165
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 23 11 11 233 278
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 26 71 55 698 850
Q60 - Q64, močové soustavy 98 27 32 428 585
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 44 62 76 837 1 019
Q80 - Q89, jiné VV 7 21 19 258 305
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 16 5 7 64 92
Celkem 359 348 306 4 872 5 885

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)