9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

Absolutně
Kraj 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Hl.m.Praha 3 85 630 2 594 4 726 2 887 512 26 1 11 464
Středočeský 1 164 1 150 3 259 4 025 2 231 356 11 3 11 200
Jihočeský 0 119 676 1 687 1 910 875 136 3 0 5 406
Plzeňský 0 96 611 1 468 1 604 750 147 5 0 4 681
Karlovarský 0 79 396 697 683 348 74 5 0 2 282
Ústecký 2 267 1 083 1 816 1 715 948 162 5 0 5 998
Liberecký 0 94 564 1 209 1 303 694 123 4 0 3 991
Královéhradecký 3 103 528 1 343 1 504 729 138 3 0 4 351
Pardubický 0 87 582 1 479 1 568 764 125 3 0 4 608
Vysočina 0 59 508 1 302 1 320 545 104 2 0 3 840
Jihomoravský 6 95 851 2 506 3 058 1 389 213 13 0 8 131
Olomoucký 0 103 652 1 779 1 886 859 165 3 0 5 447
Zlínský 36 65 511 1 700 1 934 904 146 9 0 5 305
Moravskoslezský 3 296 1 500 3 343 3 109 1 461 270 9 1 9 992
Celkem ČR 54 1 712 10 242 26 182 30 345 15 384 2 671 101 5 86 696
Podíl (v %)
Kraj 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Hl.m.Praha 100,0 % 64,9 % 71,3 % 78,8 % 80,9 % 80,6 % 81,3 % 89,7 % 33,3 % 79,6 %
Středočeský 50,0 % 56,9 % 72,2 % 79,8 % 80,3 % 79,4 % 76,7 % 73,3 % 75,0 % 78,4 %
Jihočeský . 71,7 % 82,3 % 85,3 % 88,7 % 85,6 % 82,4 % 60,0 % . 85,7 %
Plzeňský 0,0 % 61,5 % 77,1 % 80,6 % 81,5 % 81,9 % 84,0 % 83,3 % . 80,2 %
Karlovarský . 64,2 % 79,2 % 84,4 % 86,0 % 87,9 % 86,0 % 71,4 % . 83,5 %
Ústecký 66,7 % 60,4 % 72,0 % 77,0 % 77,4 % 78,2 % 74,0 % 83,3 % 0,0 % 75,3 %
Liberecký 0,0 % 71,2 % 84,1 % 90,0 % 90,5 % 91,0 % 87,2 % 80,0 % . 88,7 %
Královéhradecký 75,0 % 69,6 % 75,2 % 80,5 % 81,3 % 79,8 % 76,2 % 50,0 % 0,0 % 79,5 %
Pardubický 0,0 % 77,7 % 87,0 % 88,7 % 89,8 % 88,2 % 84,5 % 75,0 % . 88,4 %
Vysočina 0,0 % 70,2 % 75,8 % 75,5 % 76,0 % 74,6 % 70,3 % 100,0 % . 75,3 %
Jihomoravský 35,3 % 55,9 % 66,8 % 67,9 % 66,7 % 64,9 % 60,0 % 72,2 % . 66,4 %
Olomoucký . 66,5 % 79,5 % 87,0 % 88,3 % 86,1 % 85,5 % 75,0 % 0,0 % 85,8 %
Zlínský 80,0 % 79,3 % 91,4 % 94,0 % 94,2 % 93,3 % 91,3 % 90,0 % . 93,3 %
Moravskoslezský 42,9 % 75,9 % 83,7 % 87,4 % 88,5 % 87,4 % 83,1 % 90,0 % 100,0 % 86,6 %
Celkem ČR 62,8 % 66,4 % 77,3 % 81,5 % 81,9 % 81,0 % 78,8 % 79,5 % 45,5 % 80,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)