9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

Pozitivní prenatální diagnostika v těhotenství
Vrozené vady Ukončenném UPT Ukončeném samovolným potratem Pokračujícím Další průběh neznámý Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 40 0 10 8 58
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 4 1 0 0 5
Q20 -Q28, oběhové soustavy 57 1 185 6 249
Q30 - Q34, dýchací soustavy 5 0 1 0 6
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 11 0 7 2 20
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 2 0 2 0 4
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 1 0 1 1 3
Q60 - Q64, močové soustavy 10 0 16 1 27
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 32 1 7 4 44
Q80 - Q89, jiné VV 7 0 3 2 12
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 87 1 13 12 113
Celkem 256 4 245 36 541

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)