7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

Místo úmrtí – muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 53 9,8 % 385 71,0 % 4 0,7 % 4 0,7 % 1 0,2 % 15 2,8 % 6 1,1 % 74 13,7 % 542
Středočeský 42 8,0 % 413 78,4 % 2 0,4 % 2 0,4 % 2 0,4 % 12 2,3 % 5 0,9 % 49 9,3 % 527
Jihočeský 30 8,6 % 253 72,3 % 2 0,6 % 3 0,9 % 1 0,3 % 22 6,3 % 2 0,6 % 37 10,6 % 350
Plzeňský 29 9,6 % 215 71,0 % 4 1,3 % 2 0,7 % 1 0,3 % 5 1,7 % 3 1,0 % 44 14,5 % 303
Karlovarský 14 10,5 % 100 75,2 % 3 2,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,8 % 15 11,3 % 133
Ústecký 42 9,8 % 287 66,7 % 6 1,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 2,6 % 8 1,9 % 76 17,7 % 430
Liberecký 47 19,8 % 155 65,4 % 0 0,0 % 2 0,8 % 1 0,4 % 2 0,8 % 0 0,0 % 30 12,7 % 237
Královéhradecký 22 10,1 % 153 70,5 % 0 0,0 % 2 0,9 % 0 0,0 % 5 2,3 % 3 1,4 % 32 14,7 % 217
Pardubický 32 12,9 % 176 71,0 % 2 0,8 % 2 0,8 % 0 0,0 % 11 4,4 % 2 0,8 % 23 9,3 % 248
Vysočina 23 11,3 % 150 73,9 % 0 0,0 % 1 0,5 % 0 0,0 % 9 4,4 % 3 1,5 % 17 8,4 % 203
Jihomoravský 89 14,4 % 393 63,6 % 2 0,3 % 3 0,5 % 2 0,3 % 15 2,4 % 11 1,8 % 103 16,7 % 618
Olomoucký 38 13,0 % 211 72,0 % 0 0,0 % 2 0,7 % 1 0,3 % 6 2,0 % 8 2,7 % 27 9,2 % 293
Zlínský 45 15,5 % 200 68,7 % 3 1,0 % 5 1,7 % 2 0,7 % 10 3,4 % 4 1,4 % 22 7,6 % 291
Moravskoslezský 152 20,7 % 451 61,3 % 2 0,3 % 3 0,4 % 1 0,1 % 12 1,6 % 24 3,3 % 91 12,4 % 736
ČR celkem 658 12,8 % 3 542 69,1 % 30 0,6 % 31 0,6 % 12 0,2 % 135 2,6 % 80 1,6 % 640 12,5 % 5 128
Místo úmrtí – ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 49 8,3 % 452 76,9 % 3 0,5 % 2 0,3 % 2 0,3 % 17 2,9 % 2 0,3 % 61 10,4 % 588
Středočeský 49 8,7 % 453 80,2 % 2 0,4 % 1 0,2 % 2 0,4 % 30 5,3 % 0 0,0 % 28 5,0 % 565
Jihočeský 35 8,7 % 306 75,7 % 2 0,5 % 1 0,2 % 1 0,2 % 28 6,9 % 0 0,0 % 31 7,7 % 404
Plzeňský 20 7,6 % 204 77,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 5,3 % 0 0,0 % 26 9,8 % 264
Karlovarský 5 3,4 % 130 88,4 % 1 0,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,7 % 1 0,7 % 9 6,1 % 147
Ústecký 22 5,1 % 304 70,2 % 10 2,3 % 1 0,2 % 2 0,5 % 17 3,9 % 1 0,2 % 76 17,6 % 433
Liberecký 22 12,6 % 129 73,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 8 4,6 % 0 0,0 % 16 9,1 % 175
Královéhradecký 21 9,0 % 164 70,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 1,3 % 17 7,3 % 0 0,0 % 28 12,0 % 233
Pardubický 20 8,0 % 179 71,3 % 1 0,4 % 0 0,0 % 3 1,2 % 22 8,8 % 2 0,8 % 24 9,6 % 251
Vysočina 22 9,7 % 182 80,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 4,8 % 0 0,0 % 12 5,3 % 227
Jihomoravský 46 7,8 % 430 72,6 % 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,2 % 30 5,1 % 2 0,3 % 82 13,9 % 592
Olomoucký 33 10,7 % 239 77,6 % 1 0,3 % 0 0,0 % 2 0,6 % 14 4,5 % 2 0,6 % 17 5,5 % 308
Zlínský 28 10,0 % 233 83,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,4 % 10 3,6 % 1 0,4 % 7 2,5 % 280
Moravskoslezský 83 13,9 % 443 74,2 % 3 0,5 % 0 0,0 % 3 0,5 % 24 4,0 % 4 0,7 % 37 6,2 % 597
ČR celkem 455 9,0 % 3 848 76,0 % 24 0,5 % 5 0,1 % 20 0,4 % 243 4,8 % 15 0,3 % 454 9,0 % 5 064
Místo úmrtí – celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 102 9,0 % 837 74,1 % 7 0,6 % 6 0,5 % 3 0,3 % 32 2,8 % 8 0,7 % 135 11,9 % 1 130
Středočeský 91 8,3 % 866 79,3 % 4 0,4 % 3 0,3 % 4 0,4 % 42 3,8 % 5 0,5 % 77 7,1 % 1 092
Jihočeský 65 8,6 % 559 74,1 % 4 0,5 % 4 0,5 % 2 0,3 % 50 6,6 % 2 0,3 % 68 9,0 % 754
Plzeňský 49 8,6 % 419 73,9 % 4 0,7 % 2 0,4 % 1 0,2 % 19 3,4 % 3 0,5 % 70 12,3 % 567
Karlovarský 19 6,8 % 230 82,1 % 4 1,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,4 % 2 0,7 % 24 8,6 % 280
Ústecký 64 7,4 % 591 68,5 % 16 1,9 % 1 0,1 % 2 0,2 % 28 3,2 % 9 1,0 % 152 17,6 % 863
Liberecký 69 16,7 % 284 68,9 % 0 0,0 % 2 0,5 % 1 0,2 % 10 2,4 % 0 0,0 % 46 11,2 % 412
Královéhradecký 43 9,6 % 317 70,4 % 0 0,0 % 2 0,4 % 3 0,7 % 22 4,9 % 3 0,7 % 60 13,3 % 450
Pardubický 52 10,4 % 355 71,1 % 3 0,6 % 2 0,4 % 3 0,6 % 33 6,6 % 4 0,8 % 47 9,4 % 499
Vysočina 45 10,5 % 332 77,2 % 0 0,0 % 1 0,2 % 0 0,0 % 20 4,7 % 3 0,7 % 29 6,7 % 430
Jihomoravský 135 11,2 % 823 68,0 % 3 0,2 % 3 0,2 % 3 0,2 % 45 3,7 % 13 1,1 % 185 15,3 % 1 210
Olomoucký 71 11,8 % 450 74,9 % 1 0,2 % 2 0,3 % 3 0,5 % 20 3,3 % 10 1,7 % 44 7,3 % 601
Zlínský 73 12,8 % 433 75,8 % 3 0,5 % 5 0,9 % 3 0,5 % 20 3,5 % 5 0,9 % 29 5,1 % 571
Moravskoslezský 235 17,6 % 894 67,1 % 5 0,4 % 3 0,2 % 4 0,3 % 36 2,7 % 28 2,1 % 128 9,6 % 1 333
ČR celkem 1 113 10,9 % 7 390 72,5 % 54 0,5 % 36 0,4 % 32 0,3 % 378 3,7 % 95 0,9 % 1 094 10,7 % 10 192

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)