7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

Místo úmrtí – muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 58 10,2 % 408 71,6 % 2 0,4 % 4 0,7 % 3 0,5 % 11 1,9 % 4 0,7 % 80 14,0 % 570
Středočeský 62 11,2 % 435 78,5 % 2 0,4 % 7 1,3 % 1 0,2 % 5 0,9 % 2 0,4 % 40 7,2 % 554
Jihočeský 41 12,0 % 251 73,2 % 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,6 % 14 4,1 % 2 0,6 % 31 9,0 % 343
Plzeňský 51 17,0 % 198 66,0 % 1 0,3 % 1 0,3 % 3 1,0 % 8 2,7 % 4 1,3 % 34 11,3 % 300
Karlovarský 6 4,7 % 105 82,7 % 1 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,6 % 2 1,6 % 11 8,7 % 127
Ústecký 25 5,9 % 277 65,2 % 4 0,9 % 5 1,2 % 0 0,0 % 6 1,4 % 4 0,9 % 104 24,5 % 425
Liberecký 26 13,6 % 116 60,7 % 1 0,5 % 1 0,5 % 0 0,0 % 3 1,6 % 1 0,5 % 43 22,5 % 191
Královéhradecký 24 9,6 % 161 64,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,8 % 7 2,8 % 2 0,8 % 53 21,3 % 249
Pardubický 37 14,6 % 189 74,7 % 2 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 3,6 % 0 0,0 % 16 6,3 % 253
Vysočina 26 11,0 % 173 73,3 % 3 1,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 6 2,5 % 2 0,8 % 26 11,0 % 236
Jihomoravský 81 14,5 % 351 62,8 % 4 0,7 % 5 0,9 % 1 0,2 % 7 1,3 % 11 2,0 % 99 17,7 % 559
Olomoucký 48 16,8 % 197 69,1 % 0 0,0 % 1 0,4 % 2 0,7 % 11 3,9 % 4 1,4 % 22 7,7 % 285
Zlínský 49 16,9 % 202 69,7 % 1 0,3 % 3 1,0 % 2 0,7 % 13 4,5 % 6 2,1 % 14 4,8 % 290
Moravskoslezský 109 16,7 % 443 67,7 % 4 0,6 % 15 2,3 % 0 0,0 % 14 2,1 % 11 1,7 % 58 8,9 % 654
ČR celkem 643 12,8 % 3 506 69,6 % 26 0,5 % 43 0,9 % 16 0,3 % 116 2,3 % 55 1,1 % 631 12,5 % 5 036
Místo úmrtí – ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 49 8,6 % 448 78,7 % 9 1,6 % 1 0,2 % 1 0,2 % 18 3,2 % 0 0,0 % 43 7,6 % 569
Středočeský 46 7,9 % 479 81,9 % 1 0,2 % 1 0,2 % 0 0,0 % 21 3,6 % 2 0,3 % 35 6,0 % 585
Jihočeský 25 6,5 % 327 84,5 % 3 0,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 18 4,7 % 0 0,0 % 14 3,6 % 387
Plzeňský 26 9,2 % 218 77,3 % 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 3,9 % 1 0,4 % 25 8,9 % 282
Karlovarský 9 5,8 % 131 84,0 % 2 1,3 % 0 0,0 % 1 0,6 % 4 2,6 % 0 0,0 % 9 5,8 % 156
Ústecký 27 6,4 % 308 72,8 % 6 1,4 % 0 0,0 % 1 0,2 % 11 2,6 % 2 0,5 % 68 16,1 % 423
Liberecký 30 14,8 % 128 63,1 % 1 0,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7 3,4 % 0 0,0 % 37 18,2 % 203
Královéhradecký 17 7,2 % 163 69,1 % 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 14 5,9 % 1 0,4 % 40 16,9 % 236
Pardubický 28 11,2 % 187 75,1 % 5 2,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 6,0 % 1 0,4 % 13 5,2 % 249
Vysočina 13 5,2 % 192 77,1 % 3 1,2 % 0 0,0 % 3 1,2 % 10 4,0 % 1 0,4 % 27 10,8 % 249
Jihomoravský 54 9,1 % 442 74,2 % 4 0,7 % 1 0,2 % 1 0,2 % 17 2,9 % 1 0,2 % 76 12,8 % 596
Olomoucký 34 10,0 % 269 79,4 % 2 0,6 % 1 0,3 % 2 0,6 % 11 3,2 % 3 0,9 % 17 5,0 % 339
Zlínský 29 9,7 % 244 81,9 % 2 0,7 % 1 0,3 % 3 1,0 % 11 3,7 % 2 0,7 % 6 2,0 % 298
Moravskoslezský 78 12,6 % 487 78,7 % 2 0,3 % 4 0,6 % 1 0,2 % 15 2,4 % 2 0,3 % 30 4,8 % 619
ČR celkem 465 9,0 % 4 023 77,5 % 42 0,8 % 9 0,2 % 13 0,3 % 183 3,5 % 16 0,3 % 440 8,5 % 5 191
Místo úmrtí – celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 107 9,4 % 856 75,2 % 11 1,0 % 5 0,4 % 4 0,4 % 29 2,5 % 4 0,4 % 123 10,8 % 1 139
Středočeský 108 9,5 % 914 80,2 % 3 0,3 % 8 0,7 % 1 0,1 % 26 2,3 % 4 0,4 % 75 6,6 % 1 139
Jihočeský 66 9,0 % 578 79,2 % 4 0,5 % 1 0,1 % 2 0,3 % 32 4,4 % 2 0,3 % 45 6,2 % 730
Plzeňský 77 13,2 % 416 71,5 % 2 0,3 % 1 0,2 % 3 0,5 % 19 3,3 % 5 0,9 % 59 10,1 % 582
Karlovarský 15 5,3 % 236 83,4 % 3 1,1 % 0 0,0 % 1 0,4 % 6 2,1 % 2 0,7 % 20 7,1 % 283
Ústecký 52 6,1 % 585 69,0 % 10 1,2 % 5 0,6 % 1 0,1 % 17 2,0 % 6 0,7 % 172 20,3 % 848
Liberecký 56 14,2 % 244 61,9 % 2 0,5 % 1 0,3 % 0 0,0 % 10 2,5 % 1 0,3 % 80 20,3 % 394
Královéhradecký 41 8,5 % 324 66,8 % 1 0,2 % 0 0,0 % 2 0,4 % 21 4,3 % 3 0,6 % 93 19,2 % 485
Pardubický 65 12,9 % 376 74,9 % 7 1,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 24 4,8 % 1 0,2 % 29 5,8 % 502
Vysočina 39 8,0 % 365 75,3 % 6 1,2 % 0 0,0 % 3 0,6 % 16 3,3 % 3 0,6 % 53 10,9 % 485
Jihomoravský 135 11,7 % 793 68,7 % 8 0,7 % 6 0,5 % 2 0,2 % 24 2,1 % 12 1,0 % 175 15,2 % 1 155
Olomoucký 82 13,1 % 466 74,7 % 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,6 % 22 3,5 % 7 1,1 % 39 6,3 % 624
Zlínský 78 13,3 % 446 75,9 % 3 0,5 % 4 0,7 % 5 0,9 % 24 4,1 % 8 1,4 % 20 3,4 % 588
Moravskoslezský 187 14,7 % 930 73,1 % 6 0,5 % 19 1,5 % 1 0,1 % 29 2,3 % 13 1,0 % 88 6,9 % 1 273
ČR celkem 1 108 10,8 % 7 529 73,6 % 68 0,7 % 52 0,5 % 29 0,3 % 299 2,9 % 71 0,7 % 1 071 10,5 % 10 227

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)