7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

Místo úmrtí – muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 63 11,7 % 364 67,7 % 2 0,4 % 8 1,5 % 1 0,2 % 7 1,3 % 8 1,5 % 85 15,8 % 538
Středočeský 45 9,3 % 375 77,5 % 4 0,8 % 4 0,8 % 2 0,4 % 5 1,0 % 7 1,4 % 42 8,7 % 484
Jihočeský 28 9,3 % 224 74,7 % 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,7 % 10 3,3 % 3 1,0 % 31 10,3 % 300
Plzeňský 45 14,9 % 214 70,9 % 3 1,0 % 2 0,7 % 0 0,0 % 6 2,0 % 3 1,0 % 29 9,6 % 302
Karlovarský 11 7,4 % 113 75,8 % 1 0,7 % 1 0,7 % 1 0,7 % 1 0,7 % 1 0,7 % 20 13,4 % 149
Ústecký 33 9,6 % 243 71,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 9 2,6 % 2 0,6 % 55 16,1 % 342
Liberecký 18 11,6 % 108 69,7 % 0 0,0 % 2 1,3 % 0 0,0 % 2 1,3 % 0 0,0 % 25 16,1 % 155
Královéhradecký 14 6,6 % 143 67,1 % 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,5 % 4 1,9 % 5 2,3 % 45 21,1 % 213
Pardubický 31 12,6 % 170 68,8 % 1 0,4 % 1 0,4 % 0 0,0 % 13 5,3 % 3 1,2 % 28 11,3 % 247
Vysočina 26 13,7 % 147 77,4 % 0 0,0 % 2 1,1 % 0 0,0 % 2 1,1 % 2 1,1 % 11 5,8 % 190
Jihomoravský 71 14,2 % 365 73,1 % 2 0,4 % 6 1,2 % 3 0,6 % 7 1,4 % 6 1,2 % 39 7,8 % 499
Olomoucký 47 16,7 % 191 68,0 % 3 1,1 % 3 1,1 % 1 0,4 % 8 2,8 % 3 1,1 % 25 8,9 % 281
Zlínský 35 13,0 % 186 69,1 % 2 0,7 % 2 0,7 % 2 0,7 % 7 2,6 % 9 3,3 % 26 9,7 % 269
Moravskoslezský 96 17,3 % 373 67,1 % 3 0,5 % 10 1,8 % 2 0,4 % 12 2,2 % 11 2,0 % 49 8,8 % 556
ČR celkem 563 12,4 % 3 216 71,1 % 22 0,5 % 43 1,0 % 15 0,3 % 93 2,1 % 63 1,4 % 510 11,3 % 4 525
Místo úmrtí – ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 52 8,9 % 442 75,4 % 4 0,7 % 1 0,2 % 1 0,2 % 14 2,4 % 1 0,2 % 71 12,1 % 586
Středočeský 48 9,4 % 405 78,9 % 3 0,6 % 0 0,0 % 2 0,4 % 20 3,9 % 3 0,6 % 32 6,2 % 513
Jihočeský 25 7,9 % 247 77,7 % 2 0,6 % 0 0,0 % 2 0,6 % 23 7,2 % 1 0,3 % 18 5,7 % 318
Plzeňský 25 8,6 % 218 74,7 % 3 1,0 % 0 0,0 % 2 0,7 % 12 4,1 % 2 0,7 % 30 10,3 % 292
Karlovarský 8 5,3 % 124 82,1 % 2 1,3 % 0 0,0 % 1 0,7 % 5 3,3 % 2 1,3 % 9 6,0 % 151
Ústecký 19 5,6 % 266 77,8 % 2 0,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 3,2 % 2 0,6 % 42 12,3 % 342
Liberecký 28 17,0 % 111 67,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,6 % 8 4,8 % 1 0,6 % 16 9,7 % 165
Královéhradecký 21 8,3 % 184 72,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 4,0 % 0 0,0 % 38 15,0 % 253
Pardubický 32 11,5 % 187 67,3 % 2 0,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 30 10,8 % 10 3,6 % 17 6,1 % 278
Vysočina 16 8,4 % 154 81,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 1,1 % 6 3,2 % 1 0,5 % 11 5,8 % 190
Jihomoravský 39 8,2 % 388 81,5 % 2 0,4 % 1 0,2 % 0 0,0 % 15 3,2 % 1 0,2 % 30 6,3 % 476
Olomoucký 31 12,4 % 189 75,9 % 6 2,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 4,0 % 1 0,4 % 12 4,8 % 249
Zlínský 24 10,5 % 197 86,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 1,7 % 1 0,4 % 3 1,3 % 229
Moravskoslezský 48 10,3 % 369 79,4 % 4 0,9 % 3 0,6 % 1 0,2 % 18 3,9 % 4 0,9 % 18 3,9 % 465
ČR celkem 416 9,2 % 3 481 77,2 % 30 0,7 % 5 0,1 % 12 0,3 % 186 4,1 % 30 0,7 % 347 7,7 % 4 507
Místo úmrtí – celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 115 10,2 % 806 71,7 % 6 0,5 % 9 0,8 % 2 0,2 % 21 1,9 % 9 0,8 % 156 13,9 % 1 124
Středočeský 93 9,3 % 780 78,2 % 7 0,7 % 4 0,4 % 4 0,4 % 25 2,5 % 10 1,0 % 74 7,4 % 997
Jihočeský 53 8,6 % 471 76,2 % 3 0,5 % 1 0,2 % 4 0,6 % 33 5,3 % 4 0,6 % 49 7,9 % 618
Plzeňský 70 11,8 % 432 72,7 % 6 1,0 % 2 0,3 % 2 0,3 % 18 3,0 % 5 0,8 % 59 9,9 % 594
Karlovarský 19 6,3 % 237 79,0 % 3 1,0 % 1 0,3 % 2 0,7 % 6 2,0 % 3 1,0 % 29 9,7 % 300
Ústecký 52 7,6 % 509 74,4 % 2 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 20 2,9 % 4 0,6 % 97 14,2 % 684
Liberecký 46 14,4 % 219 68,4 % 0 0,0 % 2 0,6 % 1 0,3 % 10 3,1 % 1 0,3 % 41 12,8 % 320
Královéhradecký 35 7,5 % 327 70,2 % 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,2 % 14 3,0 % 5 1,1 % 83 17,8 % 466
Pardubický 63 12,0 % 357 68,0 % 3 0,6 % 1 0,2 % 0 0,0 % 43 8,2 % 13 2,5 % 45 8,6 % 525
Vysočina 42 11,1 % 301 79,2 % 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,5 % 8 2,1 % 3 0,8 % 22 5,8 % 380
Jihomoravský 110 11,3 % 753 77,2 % 4 0,4 % 7 0,7 % 3 0,3 % 22 2,3 % 7 0,7 % 69 7,1 % 975
Olomoucký 78 14,7 % 380 71,7 % 9 1,7 % 3 0,6 % 1 0,2 % 18 3,4 % 4 0,8 % 37 7,0 % 530
Zlínský 59 11,8 % 383 76,9 % 2 0,4 % 2 0,4 % 2 0,4 % 11 2,2 % 10 2,0 % 29 5,8 % 498
Moravskoslezský 144 14,1 % 742 72,7 % 7 0,7 % 13 1,3 % 3 0,3 % 30 2,9 % 15 1,5 % 67 6,6 % 1 021
ČR celkem 979 10,8 % 6 697 74,1 % 52 0,6 % 48 0,5 % 27 0,3 % 279 3,1 % 93 1,0 % 857 9,5 % 9 032

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)