7.2.1 Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění (I00–I99)


Nastavení analýzy

Pohlaví




Věk




Výběr období




Region