7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Celková mortalita v krajích

Celková mortalita v krajích

Počet na 100 000 obyvatel

Celková mortalita v krajích

Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)