7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Kroměříž 623 218,1 921,8 656 229,7 543,7 1 279 447,8 709
Uherské Hradiště 750 262,6 814,3 795 278,3 477,2 1 545 540,9 628,8
Vsetín 806 282,2 882,7 724 253,5 481,5 1 530 535,6 661,5
Zlín 995 348,3 797,1 1 040 364,1 462,8 2 035 712,4 604,2
Zlínský kraj 3 174 1 111,2 845,6 3 215 1 125,6 485,9 6 389 2 236,8 643,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)