7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Havlíčkův Brod 493 1 047,0 1 630,0 509 1 068,1 1 059,4 1 002 1 057,6 1 275,2
Jihlava 586 1 050,4 1 634,9 541 955 956,6 1 127 1 002,3 1 226,1
Pelhřimov 429 1 201,4 1 763,2 410 1 130,3 1 035,3 839 1 165,6 1 305,1
Třebíč 516 930,6 1 306,2 521 921,4 924,6 1 037 925,9 1 108,1
Žďár nad Sázavou 580 984,2 1 488,6 593 998,1 1 035,6 1 173 991,2 1 228,5
Kraj Vysočina 2 604 1 029,4 1 537,3 2 574 1 003,4 997,4 5 178 1 016,3 1 220,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)