7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Děčín 751 184,4 904 723 177,6 591,6 1 474 362 737,2
Chomutov 689 169,2 992,8 616 151,3 605,2 1 305 320,5 777,8
Litoměřice 683 167,7 935,1 678 166,5 584,2 1 361 334,3 734,3
Louny 544 133,6 1 061,3 456 112 575,8 1 000 245,6 789,5
Most 686 168,5 1 021,0 638 156,7 655,2 1 324 325,2 816,3
Teplice 741 182 974,6 748 183,7 669,7 1 489 365,7 808,6
Ústí nad Labem 631 155 884,7 588 144,4 525,8 1 219 299,4 677,9
Ústecký kraj 4 725 1 160,4 962,5 4 447 1 092,1 601,6 9 172 2 252,6 761,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)