7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Benešov 570 85,8 899 531 79,9 514,2 1 101 165,7 682,9
Beroun 476 71,7 852,7 443 66,7 521,5 919 138,3 662,2
Kladno 893 134,4 869 881 132,6 553,6 1 774 267 692,1
Kolín 537 80,8 833,2 524 78,9 513,5 1 061 159,7 656,1
Kutná Hora 453 68,2 908,4 421 63,4 509 874 131,6 685,2
Mělník 557 83,8 877,9 569 85,6 569,2 1 126 169,5 707
Mladá Boleslav 631 95 813,5 615 92,6 505,3 1 246 187,6 644,9
Nymburk 508 76,5 845,4 479 72,1 515 987 148,6 660,3
Praha-východ 654 98,4 726,6 640 96,3 487,4 1 294 194,8 595,9
Praha-západ 558 84 740,3 495 74,5 448,6 1 053 158,5 579,6
Příbram 635 95,6 848,7 601 90,5 509 1 236 186,1 657,7
Rakovník 295 44,4 818,5 282 42,4 529,6 577 86,9 649,5
Středočeský kraj 6 767 1 018,6 830 6 481 975,6 513,9 13 248 1 994,2 653,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)