7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Benešov 538 1 118,6 1 673,9 503 1 023,0 1 029,3 1 041 1 070,3 1 284,7
Beroun 466 1 043,1 1 660,2 420 912,5 987,6 886 976,8 1 247,9
Kladno 862 1 083,1 1 629,3 837 1 007,7 1 087,2 1 699 1 044,6 1 316,1
Kolín 486 990,9 1 431,7 529 1 054,3 1 026,7 1 015 1 022,9 1 201,6
Kutná Hora 403 1 092,3 1 536,6 390 1 034,2 996,5 793 1 062,9 1 220,9
Mělník 538 1 025,4 1 641,6 473 881,9 953,8 1 011 952,9 1 217,4
Mladá Boleslav 612 962,6 1 522,7 557 885 943,7 1 169 924 1 177,5
Nymburk 508 1 060,6 1 588,3 469 941,3 1 010,7 977 999,8 1 254,7
Praha-východ 624 744,5 1 322,8 640 742,2 1 019,0 1 264 743,3 1 163,7
Praha-západ 528 774,9 1 433,4 495 699,3 947,9 1 023 736,4 1 144,6
Příbram 627 1 112,0 1 569,9 629 1 088,2 1 099,4 1 256 1 099,9 1 300,1
Rakovník 281 1 020,9 1 489,4 280 1 008,0 1 091,2 561 1 014,4 1 279,9
Středočeský kraj 6 473 983,6 1 528,7 6 222 921,6 1 013,9 12 695 952,2 1 231,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)