7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Benešov 536 1 119,7 1 787,5 537 1 096,3 1 118,1 1 073 1 107,9 1 363,1
Beroun 448 1 014,7 1 723,0 432 950,5 1 069,2 880 982,1 1 318,5
Kladno 870 1 097,4 1 711,5 897 1 085,0 1 178,3 1 767 1 091,1 1 389,1
Kolín 519 1 067,5 1 581,3 498 999,9 1 002,1 1 017 1 033,3 1 236,0
Kutná Hora 451 1 226,4 1 856,1 416 1 106,6 1 091,5 867 1 165,9 1 390,3
Mělník 511 981,9 1 681,7 531 998,7 1 082,1 1 042 990,4 1 300,0
Mladá Boleslav 560 884,8 1 441,0 582 927,6 1 027,8 1 142 906,1 1 204,4
Nymburk 546 1 150,1 1 768,7 487 985,3 1 126,0 1 033 1 066,0 1 403,0
Praha-východ 673 822,9 1 514,2 691 820,7 1 132,0 1 364 821,8 1 304,3
Praha-západ 533 797,3 1 493,4 486 702 971,9 1 019 748,8 1 189,1
Příbram 636 1 130,4 1 657,0 595 1 029,1 1 055,0 1 231 1 079,0 1 306,1
Rakovník 312 1 134,2 1 702,9 302 1 088,8 1 177,2 614 1 111,4 1 411,5
Středočeský kraj 6 595 1 011,7 1 638,6 6 454 965 1 084,2 13 049 988 1 311,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)