7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Benešov 505 1 060,7 1 721,5 457 935,9 962,5 962 997,5 1 241,2
Beroun 433 991,8 1 576,1 416 926,2 1 051,8 849 958,5 1 269,8
Kladno 866 1 098,9 1 795,9 869 1 055,3 1 184,7 1 735 1 076,7 1 420,2
Kolín 504 1 041,3 1 522,1 467 943,3 965,2 971 991,8 1 195,9
Kutná Hora 420 1 143,9 1 700,4 369 981,9 978,7 789 1 061,9 1 262,4
Mělník 516 998,7 1 657,7 492 930,7 1 074,2 1 008 964,3 1 307,1
Mladá Boleslav 560 888,6 1 414,2 535 856,3 975 1 095 872,5 1 173,4
Nymburk 449 951,7 1 396,9 483 982,6 1 071,0 932 967,5 1 235,5
Praha-východ 608 762,2 1 442,0 600 729,7 997,9 1 208 745,7 1 185,2
Praha-západ 531 811,7 1 516,3 481 712,7 1 010,8 1 012 761,4 1 228,2
Příbram 588 1 045,1 1 501,7 571 987,3 1 041,0 1 159 1 015,8 1 247,8
Rakovník 306 1 107,9 1 685,0 275 989,2 1 077,8 581 1 048,4 1 343,1
Středočeský kraj 6 286 972,9 1 570,1 6 015 907,2 1 035,1 12 301 939,6 1 257,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)