7.1.2 Celková mortalita v krajích a okresech

Muži Ženy Celkem
Okres absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Domažlice 343 119,5 877,9 299 104,2 494,3 642 223,7 672,7
Klatovy 491 171,1 811 466 162,4 492,9 957 333,5 633,4
Plzeň-město 1 050 365,9 2 516,0 1 043 363,5 1 649,3 2 093 729,4 2 029,5
Plzeň-jih 358 124,8 271,9 338 117,8 159,1 696 242,6 210
Plzeň-sever 387 134,9 765,9 366 127,6 503,8 753 262,4 627,6
Rokycany 297 103,5 900 273 95,1 553,8 570 198,7 702,1
Tachov 280 97,6 907,6 251 87,5 577,3 531 185,1 732,1
Plzeňský kraj 3 206 1 117,3 827,3 3 036 1 058,1 510,5 6 242 2 175,4 652,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)